FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

FCGsmart

C00 Fcgsmart


Smart water eli älyvesi on kattotermi tekniikoille, jotka mahdollistavat vesihuollon älykkään käytön, seurannan, kehittämisen ja raportoinnin. Energiatehokkuus, ongelmien ennakointi ja ehkäisy, vedenlaadun parantaminen, vuotojen vähentäminen ja asiakaspalvelun parantaminen ovat älyveden keskiössä. Modernin mobiilitekniikan ja paikkatiedon tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään täysipainoisesti.

Älyveden kantava ajatus on, että joukko erilaisia eri toimittajien tekemiä järjestelmiä ja verkostoon asennettuja antureita keskustelevat keskenään ja jalostavat verkostosta ja laitoksilta kerätystä datasta merkityksellistä informaatiota. Tunnuslukujen (KPI) laskenta, esimerkiksi vesihuoltoverkostojen vuotavuuden jatkuvatoiminen seuranta paine- ja pumppaamopiireittäin, on tyypillinen esimerkki yksittäisestä älyvesisovelluksesta.

Tietokoneet ovat äärimmäisen tehokkaita datankäsittelyssä, mutta toistaiseksi datan käsittelyn ja visualisoinnin mahdollisuuksia on hyödynnetty vesihuollossa vain rajatusti. Lisäksi erilaiset web- ja mobiiliratkaisut tarjoavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia esittää, analysoida, jakaa ja kerätä data niin käyttöhenkilökunnalta kuin vesilaitoksen asiakkailtakin.

Paitsi vesihuollossa, vastaavia älykkäitä, tietotekniikan mahdollisuuksia hyödyntäviä ratkaisuja voidaan hyödyntää esimerkiksi kaavoituksessa, kaivoksilla ja teollisuudessa.

FCG on lähtenyt Suomessa eturintamassa kehittämään älykkäitä ratkaisuja vesihuollolle ja myös muille aloille. FCGsmart-tiimi perustettiin vuonna 2013 tutkimaan ja kehittämään ratkaisuja. Tiimissä yhdistyvät FCG:n monialainen substanssiosaaminen, tieteellinen tutkimustoiminta, pitkä sovelluskehityskokemus sekä uusin osaaminen ohjelmistotekniikassa.

FCGsmart-tuoteperheeseen on koottu kaikki FCG Suunnittelu ja tekniikan kehittämät sovellukset, kuten Vera, Veka, Vesta, FCGnet, FCGswmm, FCGgis, FCGhbqs, Ylra, Sahti ja Mahti

Tiimin tunnuksena on älä tyydy mahdolliseen, sillä liian usein tyydytään siihen, mitä jo on olemassa tai miten asiat on aina tehty. Tiimi toimii lähtien liikkeelle asiakkaiden tarpeista, ja tarvittaessa tehdään riittävästi tukimusta ja kehitystä, jotta tarpeeseen voidaan vastata. Tiimi seuraa tiedeyhteisöä aktiivisesti ja osallistuu alan konferensseihin ollakseen aina ajan hermolla ja tarjotakseen asiakkaille tietoa ja ratkaisuja, jotka vastaavat viimeisimpiä tutkimustuloksia ja kehitystä.

Yhteyshenkilöt

Jani Sillanpää
Jani Sillanpää
Johtaja, Infra
jani.sillanpaa a fcg.fi
+358 50 527 9179


Esite

FCGsmart
396 KB, päivitetty 21.5.2015