FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Verkosto- ja hulevesisuunnittelu

Kaarina Turku Siirtoviemarilinja


Meiltä saat kattavat vesihuollon suunnitteluun ja konsultointiin liittyvät palvelut. Hallitsemme vesihuollon koko elinkaaren. Palvelumme kattavat vesihuollon eritasoiset suunnitelmat, toteutuksen asiantuntijatehtävät sekä erilaiset vesihuoltoon liittyvät tutkimukset ja selvitykset. Olemme yksi johtavista vesihuollon suunnittelu- ja konsulttitoimistoista Suomessa. Asiakkaidemme käytettävissä ovat myös kattavat vesitarkkailupalvelut.

Vesihuollon palvelumme kattavat

 • Alueelliset ja seudulliset vesihuoltojärjestelmät
 • Vedenkäsittelylaitokset ja jätevedenpuhdistamot
 • Automaatio- ja ohjausjärjestelmät
 • Verkostot ja siirtolinjat
 • Prosessit, vesitutkimukset ja konsultoinnin

Vesihuollon yleis- ja kehittämissuunnitelmat

Palvelumme kattavat vesihuollon suunnitelmat alueellisesta yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Teemme sekä kunta- että hanketason yleis- ja kehittämissuunnitelmia.

Haja-asutuksen vesihuolto

Alueellisia, kuntakohtaisia, kyläkohtaisia sekä paikallisia yleis- ja detaljisuunnitelmia.

Vesihuoltolinjojen yleissuunnittelu

Palvelumme kattaa koko vesihuoltoverkoston suunnitteluprosessin,
vaihtoehtotarkasteluista ja maastotutkimuksista yksityiskohtaiseen rakennussuunnitteluun ja urakka-asiakirjoihin

Vesihuoltolinjojen rakennussuunnittelu

Rakennussuunnitteluvaiheessa laaditaan toteutukseen tähtäävät asiakirjat.

Palvelumme kattavat

 • Maastomittaukset ja maaperätutkimukset
 • Mitoitus ja toiminnalliset tarkastelut
 • Paineiskulaskelmat
 • Alitusten ja muiden erityiskohteiden suunnittelu
 • Pumppaamojen ja paineenkorotusasemien suunnittelu
 • Viemärinhajun hallintaratkaisut
 • Urakkaohjelmat
 • Muut kaupalliset asiakirjatVesihuollon verkostojen ylläpito ja saneeraus

 • Verkostojen kuntotutkimukset ja mittaukset
 • Kapasiteettitarkastelut
 • Saneeraustarpeen määrittely ja mitoitus
 • Saneerauksen suunnittelu
 • Toteuttamisen asiakirjojen laadintaHulevesien hallinta

Meillä on hulevesien hallinnan edellyttämä erityisasiantuntemus ja monialaista osaamista.

Palvelumme kattavat 

 • Kuntakohtaiset hulevesien hallinnan tarvekartoitukset
 • Hulevesistrategiat ja -selvitykset
 • Valuma-alueiden hydrologisten olojen mallinnus
 • Vaikutusten arviointi
 • Yksityiskohtaiset hallintasuunnitelmat
 • Viher- ja ympäristösuunnitelmat osana hulevesisuunnitelmaa
 • Hulevesien hallinnan huomioiminen kaavoituksessa 

Hulevesien hallinta nyt ja tulevaisuudessa

Kohti uudistuneen lainsäädännön mukaista hulevesien hallinnan vastuunjakoa.

Syksyllä 2016 käynnistyy hulevesien hallinnan verkostohanke, jossa vertaisverkostomaista työskentelyä hyödyntäen kuntia autetaan löytämään itselleen sopiva hulevesien vastuunjako ja uudistuneen lainsäädännön mukaisten tehtävien, kuten hulevesimaksun määrityksen ja laskutuksen sopivin toteuttamistapa. Lue lisää verkostohankkeesta täältä.

Savukoe

Savukoe voi olla ratkaisu, kun epäillään viemäriverkon kuntoa tai sen sijainti on epäselvä. Tarjoamamme palvelut kattavat mm. viemärin paikallistamisen ja kuntoarvioinnin sekä jätevesiviemäriin liitettyjen sade- ja kuivatusvesiliitosten paikallistamisen. FCG:llä on tarvittava kalusto savukokeiden tekemiseksi.

Viemäriverkostojen mallinnus

 • Mallinnusosaamisemme kattaa mm.
 • Viemäriverkostojen kehittämissuunnitelmat
 • Verkoston saneeraus- ja rakentamisohjelmat
 • Verkoston pullonkaulojen ja tulvimisalttiiden kohteiden määritykset
 • Tulvatarkastelut rankkasateilla ja lumensulamistilanteissa

Paineiskujen laskenta

Paineiskutarkastelun tuloksena saadaan selville linjan paineiskualttius, jolloin voidaan valita tarkoituksenmukaisimmat paineiskujen hallintaratkaisut. Tuloksena on optimaalinen ratkaisu, jolla voidaan hallita verkoston nopeat painevaihtelut ja välttää suuriin yli- ja alipaineisiin liittyvät riskit.

Yhteyshenkilö

Jouni Hyypiä
Jouni Hyypiä
Toimialajohtaja
Verkosto- ja hulevesisuunnittelu
jouni.hyypia a fcg.fi
+358 44 298 1865


Esitteitä

Vesihuolto
652 KB, päivitetty 2.6.2016
Hulevesien hallinnalla kohti parempaa elinympäristöä
227 KB, päivitetty 2.6.2016
Hulevesien hallinta nyt ja tulevaisuudessa
197 KB, päivitetty 2.6.2016
Mallinnus
288 KB, päivitetty 31.3.2014