FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Digikaavoitus

Digikaavoitus-hankkeessa kehitetään uusia käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja digitaalista kaavoitusta varten. Kaksivuotinen hanke alkoi vuonna 2017.

Digikaava


Hankkeen tavoitteina on

luoda ja kehittää digikaavoituksen käytäntöjä ja teknisiä ratkaisuja ketterillä menetelmillä ja useilla piloteilla, selkeästi kaavoitusprosessiin rajatussa ympäristössä ja nopeassa syklissä.

  • sujuvoittaa ja nopeuttaa kaavoitusprosessin läpivientiä poistamalla hukkaa, tehostamalla ja ajoittamalla vuorovaikutuskäytäntöjä nykyistä joustavammiksi ja monikanavaisemmiksi eri sidosryhmien välillä.
  • tietokantapohjaisen kaavan ja julkaisukanavan tekeminen (FCG Digikaava), mikä parantaa tiedonhallintaa ja käytettävyyttä kaikissa sidosryhmissä. Tämä mahdollistaa myös rinnakkaisten ja alisteisten suunnitelmien laatimisen yhtäaikaisesti siten, että tieto on sitä tarvitsevien osapuolten saatavissa ja kommentoitavissa reaaliaikaisesti.

Digikaavoitus-hankkeen hyötyjä osallistujille

Hankkeessa otetaan käyttöön digikaava, joka tehostaa kaavoitusprosessia

- resurssien säästö kaavoitusprosessien nopeutuessa
- vuorovaikutus lisääntyy kaavoitusprosessin osapuolten kesken
- prosessin läpinäkyvyys lisääntyy
- FCG Digikaava -sovellus helpottaa tiedonhallintaa ja -ylläpitoa
- digitaalinen arkisto: yhdenmukainen säilytys ja formaatti, aineistojen hyväksikäyttö myöhemmin
- osallistujat saavat lisenssin FCG Digikaava -sovellukseen vuosiksi 2017 ja 2018

Hanke uudistaa suomalaista rakennusalaa ja kaavoitusprosesseja
- imagoetu mukana oleville edelläkävijäkunnille
- näkyvyyttä osallistujille

Yhteiskehittäminen kuntien kesken
- tiedonjako, oppiminen hankkeesta


Kaava-aineisto kerätään sopivaan tietokantaan ja julkaistaan WMS/WFS-rajapintoina, jotka liitetään FCG:n 3D CityInfo-sovellukseen. CityInfo toimii selainkäyttöisellä ja avoimella MAPGETS-alustalla.


Digikaavoitus-hanke on saanut rahoitusta KIRA-digiltä, joka on Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hanke. Kiinteistö- ja rakennusalan toimijat ja keskeiset viranomaiset toimivat KIRA-digissä yhdessä kirittääkseen koko toimialan digitalisaatiota KIRA-digi toteuttaa hallituksen määrittämää julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. KIRA-digi on ympäristöministeriön rahoittama.

Hallituksen Karkihanke Logo Fi Lila Rgb Pieni


Kira Digi 1

Yhteyshenkilöt

Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Toimialajohtaja
Alueidenkäytön konsultointi
jan.tvrdy a fcg.fi
+358 50 590 2832
Lauri Solin
Lauri Solin
Johtaja, Arkkitehtuuri ja yhdyskunnat
Suunnittelu ja tekniikka
lauri.solin a fcg.fi
+358 44 704 6281
A30 Digikaavoitushanke Web 0117
189 KB, päivitetty 1.2.2017