FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Fotogrammetriset 3D-mallit

Tuotamme dokumentoivia 3D-mallinnuksia valokuvaukseen perustuvalla nopealla menetelmällä.


Käyttökohteet


Malleja käytetään muun muassa maankäytön suunnittelussa ympäristön realistiseen kuvantamiseen, kuten yllä esitetyssä Suomenlinnan projektissa. Herkkään ympäristöön suunnitellessa menetelmä antaa hyvän lähtökohdan maisemallisten vaikutusten arvioinnille.

Lähempää valokuvaamalla voidaan tuottaa mm. inventointimalleja sisätiloista tietomallipohjaisen rakennussuunnittelun lähtöaineistoksi. Tämä soveltuu erinomaisesti korjausrakentamiskohteiden inventointiin.

Menetelmää käytetään myös dokumentointiin, esimerkiksi arkeologisilla kaivannoilla. Koska 3D-mallin tuottamiseksi valokuvataan kohde sadoista eri kuvakulmista, saadaan sivutuotteena kattava valokuva-aineisto.


Rc Suokki 1 Crop

Suomenlinnan kohde kuvattiin 1200 eri kuvakulmasta 2,5 tunnin kuvaussession aikana pienoiskopterilla. Malli valmistui viikon sisällä kuvauspäivästä.


Fotogrammetriamallintamisen suurimmat edut ovat tarkkuus, nopeus ja kustannustehokkuus.

Tarkkuus

Tuotettu malli perustuu valokuviin, ei mielikuvitukseen. Tämän vuoksi se on hyvä lähtökohta muun muassa vaikutusten arvioinnille sekä suunnitelman sovittamiselle olevaan kohteeseen.

Suomenlinnan Länsi-Mustasaaren tyyppisen aluemallin tarkkuus on vähintään 10 cm. Yksittäisen rakennuksen tarkkuus on muutamia senttejä. Kuvatun sisätilan tai rakennusosan inventointimallin tarkkuus on läheltä otetuilta valokuvilta muutamia millimetrejä; uusien rakennusosien tarkka sovittaminen olevaan rakenteeseen tietomallissa on mahdollista. 

Nopeus

Valokuvaus kestää tyypillisesti yhden kuvauspäivän. Mallin tuottaminen ja optimointi suunnittelun lähtötiedoksi kestää kohteesta riippuen noin viikon.

Kustannustehokkuus

Koska menetelmä on pääsääntöisesti automaattinen ja nopea, on se myös edullinen. Fotogrammetriamallintamisprojektin hinta koostuu kuvauksista sekä tuotetun mallin optimoinnista.  Pyydä tarjous!


Billnas

Ote Billnäsin Ruukin asemakaavoituksen fotogrammetriamallinnuksesta. Hotellihankkeen maisemavaikutusten arviointia varten tehty ympäristö sai runsaasti kiitosta mm. museoviranomaisilta.

 

Yhteyshenkilö

Jarkko Räsänen
Jarkko Räsänen
Johtaja, tietojohtaminen ja digipalvelut
Suunnittelu ja tekniikka
jarkko.rasanen a fcg.fi
+358 41 503 1938


Fotogrametriamallinnus
322 KB, päivitetty 11.8.2016