FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Kiinteistöverotus 2.0

Kiinteistövero on vakaa ja turvallinen tulonlähde kunnille ja sen tuotto helposti ennakoitavissa. Useista syistä johtuen kiinteistöveron ulkopuolelle on jäänyt huomattava määrä rakennusmassaa, joka ei sisälly minkään viranomaistahon rekisteritietoihin.

Kuopio Kauppilanmaki 2 Copy

Puutteellisten ja virheellisten rekisteritietojen vuoksi merkittävä osa kiinteistöveron piiriin kuuluvista verokohteista jääkin nykyisin veron ulkopuolelle. Kiinteistöveron ulkopuolella olevien rakennusten määrä saattaa olla huomattava. Lisäksi huomattavalla osalla nykyisistä verokohteista verotus perustuu virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin.

Virheiden oikaisu ja puuttuvien rakennusten saattaminen kiinteistöveron piiriin kasvattaa merkittävästi kunnan kiinteistöverotuloja sekä johtaa myös osaltaan kiinteistön omistajien tasa-arvoiseen verokohteluun.

Kiinteistöverotus 2.0 -hankkeesta syntyvät suorat hyödyt

  • kiinteistöverotulojen merkittävä kasvu (jopa yli 20 %)
  • veropohjan laajeneminen
  • paine nostaa kunnan kiinteistöveroprosentteja laskee (veroprosentin nostaminen on
    aina negatiivinen viesti, vaikka se lisääkin tuloja kaikkien yhteiseen käyttöön)
  • verovelvollisten tasapuolisuus kasvaa
  • viranomaistahojen rekisteritietojen laatu ja yhtenäisyys kohentuu

Yhteyshenkilö

Teijo Salmi
Teijo Salmi
Johtava asiantuntija
Alueidenkäytön konsultointi
teijo.salmi a fcg.fi
+358 44 259 9926