FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Satamat ja vesiväylät

Satamien, satamarakenteiden, laitureiden ja rantarakenteiden yleis- ja rakennesuunnittelussa tarvitaan monipuolista tietoa niiden toiminnasta, suojaamisesta ympäristön rasituksilta ja erilaisista teknisistä ratkaisuista sekä kustannuksista. Onnistunut yleissuunnitelma on sataman, laiturin ja rantarakenteen sekä vesiväylän toimivuuden edellytys.

Satamat Ja Vesivaylat Lopputarkastus 15 6 201


Vesiväylien, satamarakenteiden, laitureiden, rantarakenteiden ym. vesirakenteiden suunnittelun ja asiantuntijaselvitysten lisäksi toimintamme kattaa myös vesiväylien tutkimukset aina kauppamerenkulkua palvelevasta väylästöstä veneilyn matalaväylästöön niin merialueilla kuin sisävesilläkin.

OSAAMISTAMME

Satamien, laitureiden, ym. vesirakenteiden sekä vesiväylien suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät

 • Kauppamerenkulun satamat
 • Laitureiden nykytila- ja kuntoarviot sekä korjaussuunnitelmat
 • Tihtaalit
 • Satamiin ja satamarakenteisiin liittyvät selvitykset
 • Kauppamerenkulun väylien NAVI- ja ruoppaussuunnittelu, väyläpäätösasiakirjat/väyläesitykset
 • Veneväylien väylä- ja ruoppaussuunnitelmat sekä väyläesitykset
 • Kanavat ja venesulut
 • Pohjapadot, patorakenteet ja patoturvallisuus, vuosi- ja määräaikaistarkastukset
 • Viranomaissatamat
 • Kalasatamat
 • Tielaiturit
 • Huolto-, nosto- ja polttoainelaiturit
 • Yhteysliikennelaiturit ja lastausrampit, matkustajaliikenteen laivalaiturit
 • Venesatamat ja - laiturit
 • Aallonmurtajat
 • Teräsbetoniponttonit
 • Ranta-alueet ja rantamuurit
 • Läjitysalueet
 • Vesilain mukaiset hakemussuunnitelmat
 • Tulvasuojelusuunnitelmat ja tulvaselvitykset
 • Rakennushankkeen toteutuksen aikainen työmaapalvelu ja valvontaVesialueiden tutkimukset ja mittaukset

Merenmittaus ja syvyyskartoitus

 • tankoharaukset
 • monikeilaluotaukset
 • kaikuluotaukset


Pohjaan tunkeutuvat ja pohjaa kuvaavat luotausmenetelmät

 • matalataajuusluotaukset
 • heijastusseismiset luotaukset
 • viistokaikuluotaukset


Muut tutkimukset

 • turvalaitemittaukset
 • satamarakenteet
 • sedimenttinäytteen otto
 • sukellustutkimukset
 • erikoisluotaukset, kuten reitin haku vesistöalituksissa sähkö- ja datakaapeleille sekä vesi- ym. johdoille
 • kartoitukset (RTK, takymetri)
 • maastoon merkinnät
 • rakennevauriokartoitukset


Pätevyydet

Aluksilla työskentelevillä henkilöillä on pätevyydet ammattimerenkulussa. Lisäksi henkilöillä on Liikenneviraston myöntämät harausvaltuutetun pätevyydet. Tällöin voimme suorittaa esim. vastaanottoharauksia itsenäisesti ilman Liikenneviraston valvojaa.

Yhteyshenkilöt

Seppo Virmalainen
Seppo Virmalainen
Kehitysjohtaja, Satama- ja vesirakenteet
seppo.virmalainen a fcg.fi
+358 40 500 9757

Vesiväylät

Jari Kemi
Jari Kemi
Projektijohtaja
Vesiväylät
jari.kemi a fcg.fi
+358 44 750 5322

Esite

B40 Koonti Satamat Ja Vesivaylat
517 KB, päivitetty 31.12.2014