FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Strateginen suunnittelu

Yhtiömme asiantuntijat valmistelevat jatkuvasti useita strategisia maankäytön suunnitelmia laajoista seudullisista strategiatöistä kuntakohtaisiin maankäyttöpolitiikan ja maapolitiikan asiakirjoihin ja toiminnallisista ja kaupallisista selvityksistä masterplan-tarkasteluihin.

A30 Himos


Asiantuntijoillamme on laaja kokemus mm. vapaa-ajan alueiden liiketoiminta- ja maankäyttökonsepteista ja vaikutusten arvioinnista.

Palveluitamme

Selvitykset

 • kuntataloudelliset selvitykset
 • maisemaselvitykset
 • liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvät selvitykset ja toimivuustarkastelut
 • kulttuuri- ja rakennushistorialliset selvitykset
 • luontoselvitykset
 • arkeologiset selvitykset


Vaikutusten arviointi

 • YVA-prosessit
 • vaihtoehtotarkastelut
 • kaavojen ja kehityskuvien vaikutusten arviointi


Kehityskuvat ja rakennemallit

 • kaupunkien ja kuntien maankäyttöstrategiat
 • srategiset yleiskaavat
 • kehityskäytävätarkastelut
 • vaihtoehtovertailut
 • vaikutusten arviointi


Keskustojen kehitys

 • ydinkeskustojen kehityshankkeet (esim. Mikkeli, Sendai, Wuijin, Rovaniemi)
 • keskustojen ja taajama-alueiden yleis- ja asemakaavoitus
 • hanke- ja konseptisuunnittelu
 • korttelisuunnitelmat
 • täydennysrakentamistarkastelut
 • lähiökehitys 


Palvelurakenne ja kauppa

 • kaupalliset selvitykset
 • kaupallisten vaikutusten arviointi
 • elinkeinojen kehitys
 • matkailukeskusten kehittäminen


Visualisointi

 • 3D-havainnollistus
 • kaupunkikuvalliset tarkastelut
 • rakennustapaohjeet 


Vuorovaikutusmenetelmät

 • seminaarityöskentely
 • GIS-karttakyselyt
 • luottamusmiesmenettelyt
 • asukkaiden osallistamisen menetelmät


Kaupunkien tietomalllinnus

 • infra- ja kaupunkitiedon hallinta
 • 3D-visualisointi
 • virtuaalitilat
 • lisätty todellisuus/paikkamallinnus
 • kaupunkiympäristöjen analyysit ja vaikutusten arviointi

 

Yhteyshenkilöt

 Matkailu ja kehitys

Pauli Santala
Pauli Santala
Toimitusjohtaja
Suunnittelu ja tekniikka
pauli.santala a fcg.fi
+358 50 556 5272

Kaupalliset selvitykset

Taina Ollikainen
Taina Ollikainen
FM
Alueidenkäytön konsultointi
taina.ollikainen a fcg.fi
+358 40 864 1030

Maankäyttöstrategiat ja paikkatieto

Jan Tvrdy
Jan Tvrdy
Toimialajohtaja
Alueidenkäytön konsultointi
jan.tvrdy a fcg.fi
+358 50 590 2832

Liittyvät palvelut

Alueidenkäyttö ja kaavoitus
Kaupunkisuunnittelu ja -kehitys
Paikkatietopalvelut
Lisätty todellisuus (AR)

Referenssejä

 • Tahko 2030 -kehittämissuunnitelma

  Tahko 2030 -kehittämissuunnitelma

  Nilsiän kaupungin tavoitteena on tehdä Tahkosta johtava matkailukeskus Suomessa. Tavoitteen saavuttamisen vauhdittamiseksi käynnistettiin Tahko 2030 -kehittämissuunnitelman laatiminen, joka toimii ...

  Lue lisää

 • Meri-Rastilan vaihtoehtotarkastelu

  Meri-Rastilan vaihtoehtotarkastelu

  Osayleiskaavaehdotuksen ja vaihtoehtoisen maankäyttösuunnitelman (OURCity-hanke) vertaileva vaikutusten arviointi on laadittu Sitran toimeksiannosta osana Sitran ”From NIMBY to YIMBY – uusi paikallinen ...

  Lue lisää