FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Urheilu- ja liikunta-alueiden suunnittelu

Olemme Suomen ykkösketju urheilu- ja liikunta-alueiden suunnittelussa. Tarjoamme käyttöönne erittäin laajan ja pitkäaikaisen kokemuksen urheilu- ja liikunta-alueiden yleis-, rakennus- ja peruskorjaussuunnittelusta.

Toimitamme suunnittelukohteen arkkitehti-, rakenne-, kenttä-, LVI-, sähkö-, valaistus- ja maisemasuunnitelmat yhtenä kokonaisuutena. Tarvittaessa pystymme laatimaan myös muita kohteeseen liittyviä suunnitelmia, kuten maankäyttö-, liikenne- ja hulevesien hallintasuunnitelmia.

Tarjoamme mielellämme myös kohteen työmaapalvelua. Parhaan lopputuloksen saavuttaminen mahdollistuu tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan saumattomalla yhteistyöllä.

Jätkäsaaren liikuntapuisto, Helsinki

Jatkasaari Urheilukentta

Hankesuunnitelman yhteydessä laadittiin tarkennettu yleissuunnitelma 2017

Laadittiin vuosina 2014-17 hanke- ja yleissuunnitelma sekä vaiheen 1 rakennussuunnitelma kokonaan uuden liikuntapuiston rakentamiseksi. Kohteen kokonaislaajuus on n. 5,5 ha ja se sijaitsee keskeisellä paikalla Jätkäsaaressa Länsiterminaalin välittömässä läheisyydessä. Alueelle suunniteltiin mm. kaksi jalkapallokenttää (joista toinen jäädytetään tekojäänä), lähiliikunta-alue sekä pienpelikenttiä. Kohde sijaitsee osittain vanhan kaatopaikan päällä. Tekojäänä jäädytettävä jalkapallokenttä sekä sen kylmälaitteet perustetaan paalulaatalle.

Vaiheen 1 tekojäänä jäädytettävä jalkapallokenttä vastaanotettiin elokuussa 2019. Vaiheen 2 rakennussuunnitelma laaditaan vuoden 2019 loppuun mennessä ja rakentaminen aloitetaan keväällä 2020. Koko liikuntapuiston kustannusarvio huoltorakennuksen kanssa on n. 13 milj. €.

Jatkasaaren Liikuntapuisto Hki 1
 

Lippumäen tekojäärata, Kuopio

Laadittiin yleis- ja rakennussuunnitelma olevan luonnonjäänä jäädytettävän asfalttialueen (n. 12 000 m2) muuttamiseksi tekojääradaksi. Rakennussuunnitelman yhteydessä tehtiin jäähdytyslaitteiston elinkaarikustannustarkastelu.

Kohde toteutettiin 2018-19.

Lippumaen Tekojaarata Kuopio

Urheilupuiston yleisurheilukenttä, Mikkeli

Kohteessa on vuonna 1978 rakennettu yleisurheilukenttä. Laadittiin rakennussuunnitelma kentän korjaamiseksi.

Juoksuradalle asennettiin vettä läpäisemätön sirotepäällyste. Suorituspaikat uusittiin. Pituushyppypaikalle rakennettiin leveät alastulolaatikot, jotka mahdollista rinnakkaisten vauhdinottoratojen yhtäaikaisen kisakäytön samaan laatikkoon hypättäessä.

Kohde toteutettiin 2017.

Keskusurheilukenttä, Porvoo

Kohteeseen laadittiin rakennussuunnitelma kentän korjaamiseksi.

Oleva kenttä purettiin keskikenttää lukuun ottamatta. Joustavat kestopäällysteet alusasfaltteineen ja suorituspaikat uusittiin. Juoksuradan mitoitus muutettiin reunuksettomaksi kaarresäde säilyttäen. Kaapelikaivot uusittiin. Juoksuradan ulkopuolisille nurmialueille rakennettiin päällysrakenne ja ne muutettiin asfaltoiduiksi tai täystekonurmella päällystetyiksi.

Kohde toteutettiin 2017, sisälsi työmaapalvelun.

Keskusurheilukentta Porvoo 1

Keskusurheilukentta Porvoo 2

Kohteeseen laadittiin rakennussuunnitelma kentän korjaamiseksi. Kohteessa on 70-luvulla rakennettu yleisurheilukenttä, jolla on murskapintainen 350 metrin juoksurata (6 kiertävää ympäri, 6 rataa etu- ja takasuoralla) sekä kenttälajien suorituspaikkoja.

Oleva kenttä purettiin kokonaisuudessaan. Tilalle rakennettiin 400 m:n juoksuradalla varustettu yleisurheilukenttä suorituspaikkoineen. Keskikentän luonnonnurmi uusittiin kasvualustoineen. Rakennettiin kaapelikaivoja ja kaapelisuojarakenteita. Alue aidattiin.

Kohde toteutettiin 2017.

Harjun urheilukenttä, Lohja

Kohteessa on vuonna 1985 rakennettu yleisurheilukenttä. Laadittiin rakennussuunnitelma kentän korjaamiseksi.

Joustavat kestopäällysteet alusasfaltteineen ja suorituspaikat uusittiin. Keskikentän luonnonnurmi uusittiin kasvualustoineen ja varustettiin kastelujärjestelmällä.

Kentälle suunniteltiin myös kenttävalaistus, jonka toteutetaan mahdollisesti myöhemmin.

Kohde toteutettiin 2016-17, sisälsi työmaapalvelun.

Harjun Urheilukentta Lohja
Kohteeseen laadittiin yleis- ja rakennussuunnitelma liikunta-aluekokonaisuuden (n. 2,7 ha) toteuttamiseksi viljelyskäytössä olevalle pellolle. Alueelle rakennettiin jalkapallokenttä, lähiliikunta-alue, leikkialue sekä asfalttikenttä, josta osan alle asennettiin tekojään rataputkisto.

Kohde toteutettiin 2016-17, sisälsi työmaapalvelun.
Saterinniityn Urheilukentta Espoo 1 Saterinniityn Urheilukentta Espoo 2

Rullahiihtorata, Vöyri

Laadittiin v. 2012 rakennussuunnitelma asfalttipäällysteisen rullahiihtoradan rakentamiseksi. Suunnitelmaa tarkistettiin v. 2016. Rata suunniteltiin pääsääntöisesti olemassa olevien ulkoilureittien päälle, mutta myös uutta uraa rakennettiin. Lisäksi suunniteltiin mm. 6-paikkainen ampumahiihdon ampumarata sekä lumenvarastointialue. Radan valaistus uusittiin.

Kohde toteutettiin 2016-17. Radan nimeksi tuli Aktia Roller Ski Center.

Lue lisää Aktia Roller Ski Centeristä.

Katso video

Voyrin Hiihtokeskus

Latokaskenniityn urheilupuisto, Espoo

Latokaskenniitty


Ote yleissuunnitelmasta 2016

Laadittiin v. 2016 yleissuunnitelma Latokaskenniityn urheilupuistoa varten. Yleissuunnitelmassa tuotettiin Latokaskenniityn asemakaavaa varten tarvittavat urheilupuiston toimintojen tilavaraukset. Työssä laadittiin ensin kolme eri vaihtoehtoa, joista yksi valittiin lopullisen yleissuunnitelman pohjaksi.

Yleissuunnitelmassa alueelle on osoitettu kaksi tekonurmipintaista jalkapallokenttää, talvella jäädytettävä monikäyttöalue, jossa kesäisin voi pelata pesäpalloa, yleisurheilukenttä/amerikkalaisen jalkapallon kenttä, katukoripallokenttä, skeittipaikka, rantalentopallokenttä sekä kaksi tenniskenttää. Lisäksi alueelle on esitetty monipuolinen lähiliikuntapaikka, varaukset liikuntahallille, huolto- ja pukusuojarakennuksille sekä paikoitukselle.

Tapionkenttä, Espoo

Kohteeseen laadittiin rakennussuunnitelma olevan hiekkatekonurmikentän korjaamiseksi korkeatasoiseksi, tekojäänä jäädytettäväksi tekonurmikentäksi.

Kenttäalue sijaitsee vanhan maanottopaikan päällä, joka oli täytetty 1960-luvulla. Täyttäminen oli tehty aikakaudelle tyypillisesti suunnittelemattomasti ja osittain epäkelvoilla massoilla, mm. savella, siltillä sekä orgaanisella aineksella. Myös rakennusjätettä on käytetty. Tästä oli aiheutunut kenttäalueelle lukuisia erisuuruisia painumia. Urakassa kaikki epäkelvot massat poistettiin luonnolliseen pohjamaahan saakka. Rakennettiin uusi salaojitettu, tekojään rataputkistolla varustettu päällysrakenne. Kenttäpinnoitteeksi asennettiin hiekkakumirouhetekonurmi.

Kenttä aidattiin ja rakennettiin kenttävalaistus.

Kohde toteutettiin 2015-16, sisälsi työmaapalvelun. Jäähdytyslaitteistourakka toteutettiin 2018, sisälsi työmaapalvelun. 

Dsc01477 Dsc01979


Velodromi, Helsinki

Kohteeseen laadittiin rakennussuunnitelma keskikentän tekonurmen vaihtamiseksi. 

Keskikentällä pelataan aktiivisesti maahockeyta ja amerikkalaista jalkapalloa. Lajeilla on erilaiset vaatimukset tekonurmen sekä sen jouston suhteen. Pyöräilyn takia vain täyttöaineeton tekonurmi tuli kyseeseen. Päädyttiin käyttämään kv. maahockeyliiton (FIH) hyväksymää täystekonurmea, jonka alle asennettiin esivalmistettu levyjoustokerros. Joustokerros täyttää kv. rugbyliiton (IRB) kriittisen putoamiskorkeuden (HIC) vaatimukset.

Työhön liittyen tehtiin myös tarkastelu mahdollisuudesta jäädyttää keskikenttä tekojäänä. Tarkastelun tuloksena todettiin, että jäädyttäminen on mahdollista, mutta mm. jäädyttämisen ja käytettävän tekonurmirakenteen yhteistoimintaan liittyvien epävarmuuksien takia ei järkevää.

Kohde toteutettiin 2015, sisälsi työmaapalvelun. 

Dsc01715


Sonera Stadium, Helsinki

Kohteeseen laadittiin rakennussuunnitelma tekonurmen vaihtamiseksi FIFA 2 Star Recommended -status säilyttäen.

Mm. olevan kenttälämmityksen takia päädyttiin käyttämään alapuolisella, valettavalla joustokerroksella varustettua hiekkakumirouhetekonurmea. Nurmi vaihdettiin maalis-huhtikuussa 2015, sisälsi työmaapalvelun. Vähäisiä tasauskerroksen muotoiluja jouduttiin tekemään. Ensimmäinen Veikkausliiga-ottelu (HJK - FC Lahti) uusitulla nurmella pelattiin 19.4.2015. 

Dsc01301


Tapiolan urheilupuiston II-nurmi, Espoo

Kohteeseen laadittiin v. 2014 rakennussuunnitelma luonnonnurmikentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi.

Rakennettiin uusi salaojitettu päällysrakenne. Kenttäalue levennettiin n. 7 metriä itään. Laajennuksen alle jäävä avo-oja täytettiin vaahtolasilla. Oja linjattiin uudelleen kentän itäpuolelle.

Kenttäpinnoitteeksi asennettiin hiekkakumirouhetekonurmi.

Kenttä aidattiin ja rakennettiin kenttävalaistus.

Kohde toteutettiin 2015, sisälsi työmaapalvelun. 

Dsc01360


Matinkylän urheilupuiston yleisurheilukenttä, Espoo

Kohteeseen laadittiin kentän korjaamista varten rakennussuunnitelma v. 2012.

Kohteessa on 1980-luvulla rakennettu ja vuonna 2001 peruskorjattu yleisurheilukenttä. Urakassa oleva kenttä rakennettiin uusiksi salaojitusta myöten.  Juoksuradan kaarremitoitusta muutettiin, keskikentän kenttälämmitysputkisto uusittiin ja kenttäpinnoitteeksi asennettiin hiekkakumirouhetekonurmi.

Kentän valaistus ja aidat uusittiin. Kentän pohjoispuolelle suunniteltiin pysäköintialue. Kentän läpi kulkeva hulevesiviemäri poistettiin käytöstä. Uusi viemäri kiertää kentän pohjoispuolelta ja se perustettiin pilaristabiloinnille.

Kohde toteutettiin 2013-14, sisälsi työmaapalvelun. 

Dsc00248 Dsc00837


 Lauttasaaren liikuntapuisto, Helsinki

Lauttasaari Liikuntapuisto

Laadittiin v. 2012-2013 rakennussuunnitelma liikuntapuiston yleisurheilukentän korjaamiseksi. Kohteessa on 50-luvulla rakennettu yleisurheilukenttäkenttä (R=31, juoksurata punamurskapintainen 350 m, 3 rataa ympäri, 4-ratainen etusuora, keskikenttä hiekkaa). Kenttä purettiin ja tilalle rakennettiin uusi yleisurheilukenttä. Juoksurata on 350 m:n 2-ratainen (R=32), etusuoralla 4 rataa, päällysteenä joustava vettäläpäisevä kestopäällyste. Keskikentälle asennettiin hiekkakumirouhetekonurmi. Kenttävalaistus uusittiin.

Lisäksi rakennettiin mm. tekniikkarata ja parkour-alue. Aluetta kunnostettiin myös istutuksin ja laatoituksin.

Kohde toteutettiin 2013-14, sisälsi työmaapalvelun. 

Dsc00253 Dsc01938

Kartanonkosken liikuntapuisto, Vantaa

Laadittiin v. 2012-2013 rakennussuunnitelma liikuntapuiston laajentamiseksi. Ennen rakennussuunnitelman laatimista tehtiin yleissuunnitelman tarkistus.

Lähtötilanteessa kohteessa oli 2000-luvulla rakennettu jalkapallokenttä. Sen eteläpuolelle sijoitettiin monikäyttökenttä, joka jäädytetään talvisin tekojääksi. Kenttien väliin sijoitetaan miniareena sekä beach volley ja beach futis –kentät. Olevan jalkapallokentän länsipuolelle sijoitetaan jalkapallokenttä (45 x 65 m). Suunniteltiin kenttä- ja yleisvalaistuksia sekä vesihuolto.

Varattiin alueet myöhemmin toteutettaville pukusuoja- ja huoltorakennuksille.

Kohde toteutettiin 2013-14, sisälsi työmaapalvelun. 

Dsc00268 Dsc01127 Dsc01129


Tapiolan keskusaltaan talviaikainen tekojää, Espoo

Laadittiin v. 2011-2013 yleis- ja rakennussuunnitelma, joka mahdollisti talviaikaisen tekojään ja palvelukokonaisuuden (mm. kahvila) sijoittamisen keskusaltaaseen. 

Allas on rakennettu 1960-luvulla vanhaan maanottopaikkaan arkkitehti Aarne Ervin suunnitelman mukaan. Allas sijaitsee kulttuurimaisemasta eikä näkyviä muutoksia sallittu.

Kohde toteutettiin 2013, sisälsi työmaapalvelun. Jääpuutarhaksi nimetyn kohteen avajaisia vietettiin 3.12.2013.

Vuonna 2014 suunnitelmia muokattiin siten, että palvelukokonaisuuden ympärivuotinen sijoittaminen altaaseen tuli teknisesti mahdolliseksi. 

Dsc00273 Dsc00259 Dsc01341


Kaarlen kenttä, Vaasa

Kohteessa on vuonna 1976 rakennettu yleisurheilukenttä. Laadittiin rakennussuunnitelma kentän korjaamiseksi Kalevan Kisoja 2013 varten.

Juoksurata päällystettiin Mondo-päällysteellä ja suorituspaikat uusittiin. Lämmittelyaluetta laajennettiin. Kentällä on IAAF Class 2 Athletics Facility -sertifikaatti.

Kohde toteutettiin 2013.

Pitäjänmäen liikuntapuisto, Helsinki

Kohteessa on 1950-luvulla rakennettu yleisurheilukenttä. Keskikenttä jäädytetään talvisin luonnonjäänä. Laadittiin rakennussuunnitelma kentän korjaamiseksi.

Oleva kenttä purettiin kokonaisuudessaan. Juoksurata (2 rataa ympäri) päällystettiin joustavalla kestopäällysteellä. Etusuora (4 rataa) siirrettiin entisen takasuoran paikalle ja keskikentälle asennettiin hiekkakumirouhetekonurmi. Kenttä salaojitettiin ja kenttävalaistus uusittiin. Etusuoralle rakennettiin katsomo.

Kohde toteutettiin 2010-11, sisälsi työmaapalvelun.

Pitsku Panoraama Kaakkoon Pitsku Panoraama Pohjoiseen 2

 
Laaksolahden urheilupuiston yleisurheilukenttä, Espoo

Kohteeseen laadittiin kentän korjaamista varten yleis- ja rakennussuunnitelma 2008. Rakennussuunnitelmaa tarkistettiin 2009.

Kohteessa on 1970-luvulla rakennettu yleisurheilukenttä. Kenttä oli peruskorjattu Helsingin MM-kisojen 1983 harjoituskentäksi. Sen jälkeen mittavampia korjauksia ei oltu tehty. Kenttä kokonaisuudessaan oli huonokuntoinen, mm. juoksurata oli epätasainen routimisen ja painumisen takia.

Kenttä purettiin. Rakennettiin uusi salaojitettu päällysrakenne. Tilalle rakennetun yleisurheilukentän juoksurata on 4-ratainen 400 m:n rata reunuksella (R=36,5 m, A=84,39 m), etusuoralla 6 rataa. Keskikentälle päällysteeksi asennettiin hiekkakumirouhetekonurmi.

Kentän kaakkoispuoleisessa rinteessä ollut betonielementtikatsomo purettiin. Uusi katsomo toteutettiin porrastettuna maavallikatsomona.

Kentälle rakennettiin valaistus ja kenttäalue aidattiin.

Kohde toteutettiin 2010.

Laaksolahti Panoraama Pohjoiseen 2


Leppävaaran II-jalkapallonurmikenttä, Espoo

Kohteessa on 1980-luvulla rakennettu luonnonnurmipintainen jalkapallokenttä. Kenttä on rakennettu savipellolle. Savikerroksen painuminen on aiheuttanut kentän toimintaa haittaavia tekijöitä: kentän pinta ei ole suunnitellussa muodossa, pinta aaltoilee eikä pintakuivatus ei toimi, vaan vesi lammikoituu. Kentällä ei ole toimivaa salaojitusta.

Laadittiin rakennussuunnitelma kentän muuttamiseksi kumirouhetekonurmikentäksi. Rakennettiin uusi salaojitettu päällysrakenne. Kenttäaluetta laajennettiin etelään noin 13 metriä ja päällysteeksi asennettiin hiekkakumirouhetekonurmi. Kenttä ympäröitiin kulkuaukoin sekä käynti- ja huoltoportilla varustetulla aidalla. Kentän pohjoispuolelle rakennettiin 4-ratainen 100 m:n juoksusuora, jonka lähtöpäädyssä on suorituspaikka pituushypylle/kolmiloikalle. Kentälle rakennettiin valaistus.

Kohde toteutettiin 2009.

Dsc01423 Lepuski Panoraama Etelaan 2009 10 09

 
Leppävaaran yleisurheilukentän korjaussuunnitelma, Espoo

Kohteessa on yleisurheilukenttä, joka korjattiin Kalevan Kisoja 2009 varten.

Itse kenttä on rakennettu 1980-luvun alussa, katsomo/huoltorakennus myöhemmin. Kenttäalue sijaitsee pehmeällä savikolla ja esirakennustoimenpiteenä on käytetty pystyojitusta ja ylipengertä.

Korjauksessa kentälle mm. asennettiin Mondo-päällyste ja sisäreunan kuivatuskouru uusittiin. Takasuoralle rakennettiin lähtötasku 100 ja 110 metrin juoksulle. Juoksurata aidattiin.

Kohde toteutettiin 2009.

Pa090135


Elmon urheilupuisto, Vantaa

Elmon Liikunta


Laadittiin v. 2009 yleissuunnitelma Vantaan Koivukylän - Korson alueelle sijoittuvaan uuteen urheilupuistoon. Alueelle suunniteltiin urheilusuorituspaikkojen lisäksi perhepuisto, jossa on eri-ikäisille suunnattuja toimintoja. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 70 ha. Liikkumiseen houkuttelevat veistospuisto, ulkokuntoilupaikka, skeittipuisto sekä tapahtumanurmi, joka toimii talvisin hiihtomaana. Työhön liittyi massatasapainon tutkiminen ja maastonmuotoilu ylijäämämailla mm. rinnekatsomoiksi, hulevesiselvitys ja –suunnitelma sekä paikoitustarpeen selvittäminen ja mitoitus.

Yhteyshenkilö

Kalle Linkola
Kalle Linkola
Projektipäällikkö, Urheilualueet ja liikuntapaikat
kalle.linkola a fcg.fi
+358 40 531 5798

Hakunila sai skeittipuiston

Katso video!

Hakunila Skeittipuisto Video