FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Vähittäiskaupan selvitykset

Kaupan alan asiantuntijoillamme on vahva kokemus maakuntien, kaupunkiseutujen ja kuntien palveluverkkoselvitysten, eriasteiseen kaavoitukseen liittyvien kaupan mitoitus-, sijoitus- ja vaikutusselvitysten, vähittäiskaupan suuryksiköiden vaikutusten arviointien sekä kauppapaikkaselvitysten laatimisesta.

A30 Vahittaiskauppa Lehti 1 2010 Matala


Asiantuntijamme tuntevat hyvin myös maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskauppaa koskevat erityissäännökset ja niitä koskevan ohjeistuksen. Asiakkaitamme ovat maakuntien liitot, kaupungit ja kunnat, rakennusliikkeet sekä kaupan keskusliikkeet.

Palveluitamme ovat

 • vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset
 • vähittäiskaupan suuryksiköiden / kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi
 • kaupan mitoitus-, sijoitus- ja vaikutusselvitykset kaavoituksessa
 • keskustojen kaupallinen kehittäminen
 • ostovoimalaskelmat ja ostovoiman kehitysarviot
 • kaupan markkinatutkimukset, kysyntä-tarjonta-analyysit
 • kaupan alueiden kokonaissuunnitelmat (master plan)
 • kauppapaikkaselvitykset

 

A30 Lapsi Ostoskarryissa Faa085000573

Yhteyshenkilö

Taina Ollikainen
Taina Ollikainen
FM
Alueidenkäytön konsultointi
taina.ollikainen a fcg.fi
+358 40 864 1030

Referenssejä

 • Salon kaupallinen selvitys

  Salon kaupallinen selvitys

  Kaupallinen selvitys laadittiin osana Salon keskustan osayleiskaavan 2035 laadintaa. Työssä selvitettiin kaupan nykytila, kehitysnäkymät, kehittämismahdollisuudet, kaupallisten alueiden määrä, ...

  Lue lisää