FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Virtuaalimallintaminen

Vuoreskeskus

Lempäälän Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Virtuaalimalli 

Virtuaalimalli havainnollistaa kohteen ja sen vaikutukset monipuolisesti ja antaa pontta päätöksen­teolle. Mallista otetaan kuvankaappauksilla kattava havainneaineisto sekä videoajoja. Mallia voidaan tarkastella reaaliajassa halutusta kulmasta. Oheisen QR-koodin ja nettilinkin kautta pääset tutustumaan tuottamiimme virtuaalimallien videoesityksiin.

Fiksu kaupunkimalli

Virtuaalimallissa voidaan havainnollistaa tietosisältöistä kaupunkimallia. Esimerkiksi oranssit täydennysrakennukset Haukiluoman mallissa oikealla alhaalla sisältävät tiedon mm. niiden mitoituksellisesta asukasmäärästä. Autopaikkatarve sisältyy asuinrakennusten laskentaan ja sitä ratkaisee reaaliaikaisesti autokatosten sijoittaminen malliin. Malliin voidaan lisäksi liittää esimerkiksi karttoja luontoarvoista ja rakennushistoriasta sekä energia-, kuntatalous- ja elinkeinoelämän vetovoiman tarkasteluja. 

FCG:llä toteutettuja virtuaalimalleja 

Billnäsin historiallisen ruukin ympäristömalli 

Tammiston sähköaseman suoja-aita

Vähittäiskaupan suuryksikkö Tammisaaren Kauppasatamaan

Lempäälän Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Esite

Virtuaalimallintaminen
522 KB, päivitetty 20.5.2015


Yhteyshenkilö

Jarkko Räsänen
Jarkko Räsänen
Johtaja, tietojohtaminen ja digipalvelut
Suunnittelu ja tekniikka
jarkko.rasanen a fcg.fi
+358 41 503 1938
FCGarkkitehdit


A30 Laukaa


Laukaan keskustakehittämisen arkkitehtikilpailu, toinen vaihe


A30 Veturitie

Veturitien katumalli upotettuna Pasilan virtuaali­malliin. Mallin avulla Veturitien katusuunnitelmaa esiteltiin reaaliaikaisesti Keski-Pasilan kehittämishankkeen yleisötilaisuudessa.

A30 Tammisaari

Uusi vähittäiskaupan suuryksikkö Tammi­saaren Kauppasatamaan, asemakaava. Kaupunki- ja maisemakuvallisesti herkkään ympäristöön sijoittuvasta rakennusmassasta saa hyvän käsityksen laajassa ympäristömallissa.

A30 Billnas

Billnäsin ruukki, dokumentoiva malli historiallisesta kohteesta. Malli on tuotettu valokuvien perusteella fotogrammetriamenetelmällä Billnäsin kylän reaaliaikaista 3d-tarkastelua varten. 

A30 Haukiluoma

Täydennysrakentamisen suunnittelu Tampereen Haukiluomaan mm. asukasmäärät ja autopaikat huomioiden.