FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Ympäristö ja energia

FCG on kärkitoimijoita Suomessa ympäristökonsultoinnissa sekä energia- ja ilmastokonsultoinnissa.

Palvelukokonaisuuksien tuottamisesta huolehtivat useamman toimialan asiantuntijoista kootut osaamistiimit, joiden osaaminen kattaa laajasti seuraavat osa-alueet:

  • Jätehuollon ja materiaalienkäsittelyn suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät palvelut
  • Ympäristövaikutuspalvelut, kuten ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA), ympäristöselvitykset ja erilaiset ympäristölainsäädännön edellyttämät asiantuntijaselvitykset
  • Vesistösuunnittelupalvelut ja pohjavesien tutkimukseen, tarkkailuun ja mallintamiseen liittyvät palvelut
  • Pilaantuneisiin alueisiin liittyvät palvelut, kuten pilaantuneisuustutkimukset ja –selvitykset, puhdistustarpeen arviointi ja kunnostuksen suunnittelu sekä valvonta
  • Luontoselvityspalvelut, luontovaikutusten arvioinnit
  • Kaivannaisalan palvelut
  • Energia- ja ilmastoalan palvelut, esimerkiksi tuulivoimapuistojen suunnitteluun, energiatehokkuuteen lja uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyvät selvitykset
  • Riskienhallintapalvelut
  • FCG:ltä uuden ympäristönsuojelulain mukaiset perustilaselvitykset
  • FCG tarjoaa polttoaineiden jakeluasemien teknistä suunnittelua ja konsultointia sekä rakentamisen ja muutostöiden rakennuttamis-, valvonta- ja projektinjohtotehtäviä (mm. turvallisuuskoordinointi, urakoiden kaupalliset asiakirjat). Lisäksi hoidamme hankkeisiin liittyvät lupa-asiat ja viranomaisyhteistyön sekä jo hankkeiden alkuvaiheen kaavoitukseen liittyvät selvitykset. Pitkään kokemukseen perustuen huomioimme asemien ympäristö- ja turvallisuusasiat. Tarvittaessa teemme kohteiden PIMA- ja pohjavesiselvitykset ja annamme niihin liittyviä asiantuntijapalveluita.

Yhteyshenkilö

Karoliina Joensuu
Karoliina Joensuu
Johtaja, Energia, vesi ja ympäristö
karoliina.joensuu a fcg.fi
+358 50 412 0546

Esite

Ympäristö ja energia
554 KB, päivitetty 3.11.2015
C60 Fcg Uuden Ysl Perusselvitykset Web 1214
100 KB, päivitetty 5.12.2014