FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Jätehuollon suunnittelupalvelut

FCG on toteuttanut 70-luvulta lähtien kotimaassa ja ulkomailla lukuisia hankkeita jätehuoltojärjestelmien strategisesta suunnittelusta jätteiden käsittelylaitosten yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Kehitämme palvelujamme jatkuvasti jätehuollossa tapahtuvien muutosten ja asiakkaidemme erityistarpeiden mukaan.

Jätehuollon strategiat, kehittämissuunnitelmat
ja toimivuuden arviointi

 • Suunnittelualueen tai -kohteen jätehuollon järjestäminen tietyllä aikavälillä
 • Jätehuollon yhtä osa-aluetta koskevat suunnitelmat, esim. käsittely tai keräys ja kuljetus jätelajeittain
 • Jätehuollon palvelujen toimivuuden arviointi
 • Jätehuollon ympäristönsuojelullisen toimivuuden arviointi, esimerkiksi elinkaaritarkastelut

Jätehuollon hankintojen suunnittelu ja kilpailuttaminen

 • Keräys- ja kuljetuspalvelut
 • Käsittelypalvelut
 • Käsittelypaikkojen rakentamiseen liittyvät tarjousasiakirjat

Jätteen hyödyntäminen ja muu käsittely

 • Esi-, yleis- ja yksityiskohtaiset suunnitelmat
 • Biojätteen ja lietteen käsittely, sekajätteen käsittely
 • Vaarallisten jätteiden käsittely

Loppusijoituspaikat

 • Kaatopaikkojen rakentamisen, kunnostamisen ja sulkemisen suunnittelu
 • Esisuunnitelmat, yleis- ja yksityiskohtaiset suunnitelmat
 • Kaatopaikkavesien ja -kaasujen keräyksen ja käsittelyn suunnitelmat
 • Kaatopaikkojen erityisrakenteiden suunnittelu
 • Rakentamisen laadunvalvonta


Asiakkaitamme ovat kunnat, kuntien omistamat jätehuoltoyhtiöt ja eri toimialojen yritykset. 

Yhteyshenkilö

Karoliina Joensuu
Karoliina Joensuu
Johtaja, Energia, vesi ja ympäristö
karoliina.joensuu a fcg.fi
+358 50 412 0546


Jatehuolto Jarvenpaa Dsc02419


Liittyvät palvelut


Esite

Jätehuollon suunnittelupalvelut
544 KB, päivitetty 3.12.2015