FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Turvallisuuden asiantuntijapalvelut

FCG tarjoaa turvallisuuskoordinaattorin palveluita monialaisiin projekteihin. Turvallisuuskoordinaattori otetaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa valvomaan , että turvallisuus on mukana kaikessa tekemisessä.

Turvallisuuden asiantuntijapalvelut tarjoavat pelastussuunnitelmien, työturvallisuusasiakirjojen, työsuojeluohjeiden ja työsuojelumittausten laatimista. Turvallisuuskoordinointi varmistaa, että rakennushankkeissa turvallisuus on otettu huomioon alusta alkaen, turvallisuustoimet on otettu huomioon kaikkien rakentamisen osapuolten kesken ja työntekijöillä on edellytykset turvalliseen työympäristöön. Turvallisuuskoordinointi ottaa huomioon myös vierekkäisten työmaiden toiminnan koordinoinnin. 

Työturvallisuuskoordinaattorin tehtävä on huolehtia rakennuttajan turvallisuusvelvoitteiden toteutumisesta rakennushankkeen eri vaiheissa:

 • tarveselvitys
 • hankesuunnittelu
 • suunnittelun valmistelu ja ohjaus
 • rakentamisen valmistelu ja ohjaus
 • toteutusvaihe
 • vastaanotto- ja käyttöönottovaiheetTurvallisuuspalvelut tarjoavat turvallisuusvalvontaa, työsuojeluohjeita, turvallisuusasiakirjat, -säännöt ja menettelyohjeet:

 • infrarakentaminen
 • talonrakennus
 • laitosrakentaminen
 • saneerausrakentaminen
 • purkukohteet

Työsuojelumittaukset, analyysit ja suunnittelu, esimerkiksi:

 • pilaantuneiden maiden kunnostustyömaat
 • saneeraustyömaat
 • purkutyömaat
Yksilölliset työsuojeluohjeet ja -suunnitelmat:

 • sattuneet tapaturmat
 • läheltä piti -tilanteet
 • kiinteistöjen pelastussuunnitelmat

Yhteyshenkilö

Mika Kaakkomäki

mika.kaakkomaki a fcg.fi

+358 40 825 9078


Liittyvät palvelut:Referenssimme: