FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Vesistösuunnittelupalvelut

FCG:llä on kattava ketju asiantuntijoita vaativiin vesistösuunnitteluhankkeisiin. Toimintamme on verkostomaista ja pohjautuu osaaviin asiantuntijatiimeihin, jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Monipuolinen asiantuntemus luo kustannustehokkaita ratkaisuja. Keskeisiä palvelutuotteitamme ovat vesistöjen nykytila- ja kuormitusselvitykset, vesistöjen ja valuma-alueiden kunnostussuunnitelmat, vedenkorkeuden nostoon ja vesirakentamiseen liittyvä suunnitelmat ja selvitykset sekä vesistö- ja vesirakennushankkeiden vesilain mukaiset lupahakemukset.

  • Nykytilaselvitykset
  • Kuormitusselvitykset
  • Kalastoselvitykset ja koekalastukset
  • Sedimenttitutkimukset
  • Vesistöjen- ja valuma-alueiden kunnostussuunnitelmat
  • Pohjapatoihin, vedennostoon ja säännöstelyyn liittyvät selvitykset ja suunnitelmat
  • Ruoppaus- ja vesirakennussuunnitelmat
  • Kosteikkosuunnitelmat
  • Vesilain mukaiset lupahakemukset
  • Vesistömallinnukset (MIKE, Hec-Ras)

Yhteyshenkilö

Hannu Verronen
Hannu Verronen
Projektipäällikkö
Ympäristöselvitykset
hannu.verronen a fcg.fi
+358 400 28 4374
Markku Vähäkäkelä
Markku Vähäkäkelä
Suunnittelupäällikkö
Satamarakenteet
markku.vahakakela a fcg.fi
+358 40 737 5982


C50_Vesistösuunnittelupalvelut