FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Voimajohtosuunnittelu

Voimajohtosuunnittelu


FCG tarjoaa osaavaa voimajohtosuunnittelua tarveharkinnasta toteutukseen. Talon sisäinen tekninen asiantuntijuus ja ympäristöosaaminen takaavat kustannustehokkaan reittisuunnittelun.

Informoinnin ja visuaalisen esityksen yhdistämisellä luodaan selkeä kuva voimajohdosta sidosryhmille.

Projektin ohjauksella voidaan seurata hankkeen etenemistä reaaliajassa. Esi- ja yleissuunnitteluraporteilla varmistetaan hankkeen läpivienti tavoitteiden mukaisesti.

Voimajohdon esisuunnittelu

Esisuunnittelu

 • Reittisuunnittelu
 • Johtoalueen mitoitus
 • Alueelliset vaikutukset
 • Luontoselvitys
 • Arkeologinen inventointi
 • YVA/ympäristöselvitys
 • Viranomaisneuvottelut ja lausunnot
 • Visuaaliset esitykset
 • Tutkimuslupahakemus
 • Hankelupahakemus

Voimajohtopiirros

Yleissuunnittelu

 • Tekninen suunnittelu
 • Yleissuunnitelmakartta
 • Poikkileikkaukset ja maastotutkimukset
 • Sijoitussuunnittelu
 • Tekninen määritys
 • Maaperätutkimukset
 • Pylvässuunnittelu
 • Maadoitus- ja erotinpistesuunnitelmat
 • Vaarajänniteselvitykset
 • Eristinketjupiirustukset
 • Vaihejärjestyskaaviot

Johtoalue


Luvitus

 • Maanomistusselvitys
 • Tilakortit
 • Informointi
 • Sopimusneuvottelut
 • Ennakkosopimukset
 • Maapohjan tyypitys ja puuston arviointi
 • Lunastuslupahakemus
 • Toimitusaineistot
 • Maastokatselmukset
 • Lunastuskokoukset   

suunnitelman eteneminen

Projektin ohjaus

 • Projektiorganisaation muodostus
 • Resurssien arviointi ja hankinta
 • Aikataulutus ja työn organisointi
 • Laadun ja riskien hallinta
 • Sidosryhmät ja yhteydenpito
 • Esi- ja yleissuunnitteluraportit
 • Hankekuvaus
 • Urakkaohjelma
 • Sopimuspohja ja hintalomake
 • Tarjouspyyntö
 • Rakentamisprojektin valvonta

Yhteyshenkilö

Juha Saurio
Juha Saurio
Suunnittelupäällikkö, voimajohtosuunnittelu
Energia-alan palvelut
juha.saurio a fcg.fi
+358 44 750 5333


Esite

Voimajohtosuunnittelu
420 KB, päivitetty 17.3.2017