FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Ympäristön kunnostuspalvelut

FCG on Suomen johtavia asiantuntijaorganisaatioita pilaantuneisiin alueisiin liittyvässä konsultoinnissa. Ammattitaitoinen henkilöstömme tarjoaa luotettavia ja kustannustehokkaita ympäristöteknisiä ratkaisuja. Ympäristön pilaantuneisuuteen liittyvät projektit toteutetaan ottaen huomioon asiakkaiden ja eri sidosryhmien tarpeet sekä muuttuva paikallinen lainsäädäntö.

Pilaantuneen maan projektit toteutetaan ottaen huomioon asiakkaiden ja eri sidosryhmien tarpeet sekä muuttuva lainsäädäntö. Asiakkaitamme ovat mm. kunnat, kaupungit, alueelliset ympäristökeskukset, yksityiset henkilöt, kiinteistösijoitusyhtiöt, rakennusliikkeet, urakoitsijat, teollisuusyritykset ja öljy-yhtiöt.

Palveluitamme ovat

 • Historiaselvitykset ja kiinteistöarvioinnit
 • Maaperä-, pohjavesi- ja sedimenttitutkimukset
 • Huokoskaasu- ja sisäilmamittaukset
 • Rakenteiden haitta-aineselvitykset
 • Kunnostussuunnittelu ja lupamenettelyt
 • Riskinarvioinnit ja riskienhallinta
 • Rakennuttamispalvelut
 • Kunnostuksen valvonta
 • Työturvallisuuskoordinointi
 • Jälkitarkkailut
 • Teollisuuden perustilaselvitykset
 • Kemikaali- ja rekisteröinti-ilmoitukset
 • Ympäristörakentamisen laadunvarmistus jakeluasemilla
 • Jakeluasemien pohjavesiselvitykset
 • Öljyvahinkojen kokonaisvaltainen hoitaminen
 • Öljyterminaalien vallitilojen tarkistukset, suunnittelu ja kunnostusEsite

C60 Pima Palvelut 0513 Web
354 KB, päivitetty 25.4.2014

Yhteyshenkilöt

C60_Öljy ja Kaasuala

Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Samuli Teittinen
Samuli Teittinen
Projektipäällikkö
Ympäristön kunnostus ja riskienhallinta
samuli.teittinen a fcg.fi
+358 40 842 4995

Itä-Suomi

Jussi Virtanen
Jussi Virtanen
Projektijohtaja
Ympäristön kunnostus ja riskienhallinta
jussi.virtanen a fcg.fi
+358 40 861 6516

Pohjois-Suomi

Jukka-Pekka Ruonaniemi
Jukka-Pekka Ruonaniemi
Suunnittelija/Proj.pääll.
Geotekniikka
jukka-pekka.ruonaniemi a fcg.fi
+358 44 526 5533


Pilaantuneet alueet referenssejä

 • Kalasataman alue, Helsinki

  FCG on tehnyt tutkimuksia Helsingin kaupungin tai yksityisten maavuokralaisten toimeksiannosta Kalasataman alueelle useiden vuosien ajan. Vuoden 2009 alussa tutkimukset ja kunnostustoimenpiteet lähtivät ...

  Lue lisää

 • Imatran entinen öljyvarastoalue

  FCG Finnish Consulting Group Oy (ent. Suomen IP-Tekniikka Oy) on tehnyt entisellä öljyvarastoalueella maaperätutkimuksia vuosina 2000, 2001, 2006 ja 2007. Kunnostussuunnittelu tehtiin vuonna 2007. Kunnostustoimenpiteitä ...

  Lue lisää

 • Hakkilan teollisuusalue, Vantaa

  FCG on ollut mukana kunnostamassa kohdetta vanhan teollisuustoiminnan jäljiltä. Alue on toiminut maa-ainesten ottoalueena 1800-luvulta, varastoalueena 1950-luvulta ja alueella on harjoitettu romuttamotoimintaa ...

  Lue lisää

 • Pursialan entinen saha-alue

  Entisen saha-alueen maaperä ja pohjavesi on pilaantunut kloorifenoleilla. Tilanteeseen liittyy huomattava vedenottamon raakavedelle aiheutuva riski. Saharakennuksen alla sijaitsevan pilaantuman kunnostusmenetelmäksi ...

  Lue lisää

 • Arcada II –kaava-alue, 2010-2014

  Meritäyttöalueen pilaantuneen maan tutkimukset, kunnostuksen suunnittelu ja valvonta, riskiarviointi sekä riskien hallinnan suunnittelu. Kohteesta poistettiin 45 000 t pilaantunutta maata. Kaivu ulottui ...

  Lue lisää

 • FCG:n PIMA-palvelut Kalasataman alueella

  Maaperä-, pohjavesi- ja sedimenttitutkimuksia yli tuhannesta näytepisteestä vuosina 2006-2014 Kunnostuksia yli kymmenellä alueella vuodesta 2009 Riskinarvioita eri haitta-aineille ja eri herkkyyden ...

  Lue lisää

Liittyvät palvelut