FCG on suunnittelun, konsultoinnin ja koulutuksen ykkösnimi

Ympäristövaikutuspalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme osaamista YVA-lain mukaiseen ympäristövaikutusten arviointiin ja YVA-menettelyn yhdistämiseen hankesuunnitteluun.

Merkittävien hankkeiden suunnitteluvaiheeseen kuuluu YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi. YVA (ympäristövaikutusten arviointi) tehdään kullekin hankkeelle yksilöidysti palvelemaan hankkeen jatkosuunnittelua ja lupahakemuksia. Monialaiset asiantuntijamme arvioivat YVA-lain mukaiset ympäristövaikutukset mm. ihmisen, luonnonolojen, maankäytön, maiseman ja luonnonvarojen hyödyntämisen näkökulmasta.

YVA ry myönsi vuoden 2010 ”Hyvä YVA” -palkinnon FCG:n Fingrid Oyj:lle toteuttamalle Kokkolan Ventusnevan ja Muhoksen Pyhänselän välisen suurjänni­te­johdon YVA-menettely -hankkeelle.

Palveluitamme ovat

  • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja ympäristöselvitykset
  • Ympäristölainsäädännön asiantuntijaselvitykset
  • Yritysten ympäristönsuojelullisen tilan selvitykset
  • Laaja valikoima vaikutusten mallinnus- ja mittausmenetelmiä
  • Tarkkailuohjelmat ja lupahakemukset

Ympäristötoimialan osaamisalueita ovat

  • Maankäyttö ja maisema
  • Kasvillisuus, eläimet ja suojelualueet
  • Geologia, merenpohja, pohja- ja pintavedet
  • Melu, tärinä sekä pöly ja muut ilmanpäästöt
  • Energia- ja ilmastokysymykset

Palveluihimme kuuluu myös YVA- ja kaavaprosessien yhteensovittaminen.

Yva Ja Kaavoitus Kaavio

Yhteyshenkilö

Leila Väyrynen
Leila Väyrynen
Projektipäällikkö, tuulivoima
Ympäristöselvitykset
leila.vayrynen a fcg.fi
+358 40 541 2306


Referenssi


Esitteet

C50 Yva 0314 Web
293 KB, päivitetty 25.4.2014
C50 YVA-menettely Web 0314
443 KB, päivitetty 28.4.2014