Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Lampelan ideasuunnitelma

Lampela sijaitsee Rovaniemen ydinkeskustan ja Eteläkeskuksen markettialueen välissä. Alue on aikanaan rakentunut laitakaupungin teollisuus- ja varastoalueeksi. Kaupungin kasvun myötä se on jäänyt yhdyskuntarakenteen sisään ja nykyiset toiminnat sopivat huonosti ympäristöön ja keskeiseen sijaintiin yhdyskuntarakenteessa. Työn tavoite oli laatia alueelle kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti kaksi vaihtoehtoista ratkaisumallia siten, että suunnittelussa otetaan huomioon Rovaniemen kaupungin strategiat. Työn keskeisimpiä tuloksia on Lampelan ainutlaatuisuuden ja strategisen merkityksen tunnistaminen Rovaniemen tulevalle kehittämiselle.

Suunnittelualuetta alettiin kutsua Lampelaksi työn aikana, virallisesti nimestä päätetään asemakaavan hyväksymisen yhteydessä. Suunnittelu alkoi ”Rautatiealueen eteläpuoleisen varastoalueen asemakaavoituksena” ja tuli vireille 30.1.2009. Asiasta tiedotettiin lehtikuulutuksella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistiin 1.2.2009. Hankkeen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 29.1.2009.Kohteen tiedot

Tilaaja Rovaniemen kaupunki
Sijainti Suomi / Rovaniemi
Aloitusajankohta 09/2009
Valmistuminen 10/2010