Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Lahden Ranta-Kartanon kunnallistekninen yleissuunnitelma ja katusuunnitelma

Työ käsitti Ranta-Kartanon kaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelman sekä laajemman alueen hulevesien hallinnan ja valaistuksen yleissuunnitelman. Tavoitteena oli suunnitella kestävän kehityksen periaatteita ja elinkaariajattelua noudattaen korkeatasoisesti toteutettu uusi asuin-, liike- ja julkisten rakennusten, puistojen ja aukioiden alue. Ranta-Kartanon alueen keskiakseli toimii merkittävänä kevyen liikenteen akselina ja yhdistää ympäröivät puistot toisiinsa. Puisto ja aukiot jaksottavat keskiakselia niin, että alueelle muodostuu eriluonteisia oleskelupaikkoja.


Kohteen tiedot

Tilaaja Lahden kaupunki
Sijainti Suomi / Lahti
Valmistuminen 03/2012