Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Kauniaisten keskustan asemakaavoitus

Kauniaisten keskusta on ollut Kauniaisten kaupunkirakenteen tärkein kehittämiskohde 2000-luvulla. Keskustan uudistamisen tavoitteena oli kehittää keskustan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta ja lisätä asuntojen sekä toimitilojen määrää. Suunnittelussa ja kaavoituksessa tavoitteet oli sovitettava yhteen alueen erityspiirteiden kanssa. Suunnitteilla olevan kaupunkiradan tilatarpeet ja toisaalta melu- ja tärinävaikutusten ehkäisy asettivat reunaehtoja alueen suunnittelulle. Joukko- ja kevyenliikenteen käytön edistäminen sekä asemarakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen olivat myös keskeisiä suunnittelun lähtökohtia. Keskustan asemakaavoitus toteutettiin kahdessa vaiheessa: osa 1 vuosina 2001-2006 ja osa 2 vuosina 2006-2013.

Kohteen tiedot

Tilaaja Kauniaisten kaupunki
Sijainti Suomi / Kauniainen
Aloitusajankohta 01/2011
Valmistuminen 12/2013