Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Oppimiskeskus Minerva, Helsingin yliopisto

Oppimiskeskus Minerva on opiskelijoiden avoin oppimisympäristö, joka suunniteltiin entiseen kirjastotilaan, sen alempaan kerrokseen. Kirjaston ylempi kerros muutettiin puolestaan kasvatustieteellisen tiedekunnan hallinnon ja tutkijoiden yhteiseksi monitilatoimistoksi. Yhdessä tilat toimivat uutena opiskelijoiden, tutkijoiden ja henkilöstön kohtaamispaikkana. Työergonomiaa ja monimuotoisuutta parannettiin uudella tilajaolla, uudella tilakulttuurilla ja vaihtelevan työergonomian mahdollistavilla kalusteilla. FCG vastasi hankkeen tilakonseptoinnista, sisustussuunnittelusta ja muutosten rakennesuunnittelusta. Muutosalueen laajuus 1 580 m².

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Muutostyön taustana on yliopiston Kruununhaan keskustakampuksen työympäristöjen ja tilankäytön kokonaistarkastelu. Tarkastelun tuloksena tehtiin useita tilamuutoksia, joilla nostettiin huomattavasti käyttäjämäärä koko kampuksella. Muutoksissa luotiin uusia oppimisen ja työntekemisen tiloja, tehostettiin vanhoja ja muutettiin tilojen käyttötarkoitusta.

Lisätietoja

Mervi Alaluusua

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Helsingin yliopiston rahastot
Sijainti Suomi / Helsinki
Aloitusajankohta 10/2014
Valmistuminen 07/2016