Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Ulvila - automaattisesti paras!

Kaupungin strategia uusittiin vastaamaan uuden kuntalain vaatimuksia. Työ aloitettiin määrittämällä toimintaympäristön muutostekijät. Strategiassa laadittiin tulevaisuuskuva sekä määritettiin painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet tuleville vuosille. Strategian toteuttaminen kytkettiin tiukasti osaksi talous- ja toimintasuunnittelua, toteutumisen arviointi ja vuotuinen hienosäätö kuuluvat osaksi talouden vuosikelloa. Johtamisella strategia jalkautetaan osaksi jokapäiväistä työtä.

Hankkeessa olivat tiivisti mukana strategiatyön ohjausryhmä, valtuutetut sekä sidosryhmät. Kuntalaisille suunnattiin kysely. Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia painotettiin strategiassa. Ulvilan tavoitteena on olla Suomen automaatiopääkaupunki, jossa eri alojen yrityksillä on hyvät edellytykset toimia.

Strategiatyö toteutettiin 5/2016–12/2016 aikana.

Lisätietoja

Lisätietoja antavat:
Jukka Moilanen, Ulvilan kaupunginjohtaja p. 050 367 2617
Mikko Airaksinen, Ulvilan hallintojohtaja p. 0400 134 670
Kimmo Haapasalo, FCG Konsultointi, projektijohtaja p. 040 520 3020
Sirpa Korhonen, FCG Konsultointi, johtava konsultti p. 050 366 7771

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Ulvilan kaupunki
Sijainti Suomi / Ulvila
Aloitusajankohta 05/2016
Valmistuminen 12/2016