Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Selvitys Etelä-Karjalan alueen asumisen sako- ja umpikaivolietteistä

Työssä selvitettiin viemäröinnin ulkopuolella sijaitsevat asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöt sekä muut kohteet kunnittain, haja-asutusalueelta syntyvän jätevesilietteen kuutiomäärät vuositasolla sekä alueen jätevedenpuhdistamoiden lietteenkäsittelyn kapasiteetti. Lisäksi arvioitiin vastaanottopaikkojen tulevaisuudennäkymiä sekä lietteen kuljetuspalveluiden saatavuutta kuntatasolla.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Imatran kaupunki
Sijainti Suomi / Etelä-Karjala / Imatra
Aloitusajankohta 11/2018
Valmistuminen 02/2019