Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Metsä-Sairilan kalliopuhdistamo, Mikkeli

FCG on ollut vahvasti mukana laatimassa Mikkelin uuden kalliopuhdistamon yleis- ja toteutussuunnittelua.

Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamo (AVL 50 000) tullaan toteuttamaan kolmilinjaisena kallion sisään louhittuna laitoksena, jossa käsittely tapahtuu kalvosuodatuksen avulla ns. MBR-prosessina (Membrane Bio-Reactor).

Lietteenkäsittely koostuu linkokuivauksesta ja siilovarastoinnista. FCG vastaa projektissa maanalaisten tilojen suunnittelusta. Luolatilat on jo louhittu ja rakentaminen käynnistynyt.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Mikkelin Vesi
Sijainti Suomi / Mikkeli
Valmistuminen 12/2020