Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulipuistot

Luontoselvitys sisälsi luontotyyppi-, pesimälinnusto-, liito-orava- ja lepakkoselvitykset. Työ tehtiin 2013. Lisäksi muuttolintuselvitys tehtiin 2012. Selvitykset liittyivät ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Tuulivoimapuistot koostuisivat, vaihtoehdoista riippuen, enimmillään noin sadasta tuulivoimalasta.

Kohteen tiedot

Tilaaja CPC Finland Oy
Sijainti Suomi
Valmistuminen 12/2013