Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Karkkilan sosiaali- ja terveyskeskus, palvelumuotoilu

Karkkilan sosiaali- ja terveyskeskus, palvelumuotoilu Palvelumuotoilussa on tarkasteltu terveyskeskuksen toimintaa asiakas- ja työn tekemisen näkökulmasta.

Ensimmäisessä hankesuunnitelmassa tuli ilmi tarpeita, toiveita ja vaatimuksia erilaisille tiloille ja niiden välisille yhteyksille. Jälkimmäisessä tarkasteltiin työprofiileihin liittyviä prosesseja ja tilanteita. Näkökulmat yhdistettiin kokonaistarkasteluksi, joka on nimetty hankkeen palvelumuotoiluksi.
Palvelumuotoilun työvaiheen osuus n. 1/10 koko työn laajuudesta. Kaaviossa 1 terveyskeskuksen yksiköt ja niiden väliset yhteydet, jotka kuvastavat toimintoja palvelumuotoilun näkökulmasta. Kaaviossa 2 esitetty tilaohjelma ympyräkaaviona.

Kohteen tiedot

Tilaaja Karkkilan kaupunki
Sijainti Suomi / Karkkila
Valmistuminen 12/2013