Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Billnäsin ruukin alueen asemakaavatyö

FCG suunnitteli ja kaavoittaa Billnäsin historiallisen ruukinkylän täydennysrakentamisen hotellihankkeen pohjalta. Toimeksiantoon on sisältynyt projektikonsultointi, asemakaavan muutoksen laatiminen, rakennusinventointi, teollisuusarkeologinen selvitys, rakennusten käytettävyysselvitys rakentamistapaohjeistus ja alustava katuverkon yleissuunnittelu.

Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja huomattavat arkeologiset ja luontoarvot vaativat hienovaraisen lähestymistavan uudisrakentamisen sijoittumista ja toimintoja tutkittaessa. Billnäsin ruukin tapauksessa on huolella tutkittu uuden rakennuskannan suhtautuminen vanhaan, katutilan ja miljöön rajautuminen, luokittelu eri tyyppiympäristöihin ja ruukin elävöittämisen mahdollisuudet. Kaavaprosessi on ehdotusvaiheessa.

Alueelle on asukasvuorovaikutuksen osana laadittu pehmo-GIS-karttakysely. Maisemallisten vaikutusten arvioinnissa ja viranomaisyhteistyössä on hyödynnetty uusinta lisätyn todellisuuden teknologiaa (ks. www.fcg.fi/paikkamallinnus).

Kohteen tiedot

Tilaaja Raaseporin kunta
Sijainti Suomi / Raasepori
Aloitusajankohta 05/2011
Valmistuminen 11/2014