Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Hämeenlinnan Mäskälän kaavarunko ja Siiri3 asemakaava

FCG laati Hämeenlinnan kaupungille Mäskälän kaupunginosan kaavarungon sekä Siiri3 –asuinalueen asemakaavan. Alue on pientalovaltainen pääosin rakentamaton asuinalue noin 6 kilometrin päässä Hämeenlinnan torilta. Kaavarunkoalueen vieressä sijaitsee Hämeenlinnan asuntomessualue. Suunnitelmista tehtiin vaihtoehtotarkasteluja osana toimeksiantoa.

Mäskälän kaavarunko toimii asemakaavoitusta ohjaavana suunnitelmana. Kaavarungossa on suunniteltu alueen läpi kulkevat merkittävät pääväylät, kevyen liikenteen virkistysreitit sekä katuverkosto. Maankäytön reunaehdot, maaperätieto ja arvokohteet koottiin yhdistelmäkartaksi kaavarunkotyötä varten. Työ jatkuu Siiri3 alueen asemakaavoituksena (kaavarungon koillinen osa). Kaavarungon yhteydessä FCG teki Mäskälän alueesta vesihuoltosuunnitelman sekä liikennesuunnitelman.

Mäskälän kaavarunkotyö jatkuu Siiri3 asuinalueen asemakaavana sekä rakentamistapaohjeena. Asuinalue koostuu 171 erillispientalotontista sekä kaupunkirakennetta jäsentävistä ja melua torjuvista yhtiömuotoisista tonteista pientalo- ja rivitalotonteista.

Siiri3 asuinalueen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota alueen eko- ja energiatehokkuuteen. Tonttien ja rakennusmassojen suuntaamisella mahdollistetaan passiivinen ja aktiivinen aurinkoenergian hyödyntäminen. Pihat on mitoitettu siten, että voidaan käyttää tonttikohtaista maalämpöpumppua. Rakentamistapaohjeissa on annettu erillistä ohjeistusta kestävästä ja energiatehokkaasta rakentamisesta.


Kohteen tiedot

Tilaaja Hämeenlinnan kaupunki
Sijainti Suomi / Hämeenlinna
Aloitusajankohta 02/2011