Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Kylärakennevaihtoehtojen vaikutusten arviointi

Työssä laadittiin monialainen vaikutusten arviointi luottamusmiestyönä valmistelluista vaihtoehdoista Porvoon kylärakenteen pitkän aikavälin kehitykselle. Kylärakennetarkastelun tavoitteena on linjata Porvoon kaupungin kylärakenteen kehittämisen tavoitteet ja periaatteet tulevaisuuteen. Kylärakennetarkastelussa huomioidaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, kunnallisiin ja yksityisiin palveluihin, asuinympäristöön, elinkeinoelämään, liikkumiseen ja kuntataloudellisiin kustannuksiin. Vaikutusten arvioinnin kohteena ovat laaditut kuusi vaihtoehtoista mallia kylärakenteen kehittämispoluiksi. Vaikutuksia arvioitiin mm. elinkeinoelämän, kuntatalouden, luonto- ja maisema-arvojen, ilmastovaikutusten ja yhdyskuntarakenteen kehityksen näkökulmasta.

Kohteen tiedot

Tilaaja Porvoon kaupunki
Sijainti Suomi / Porvoo
Aloitusajankohta 10/2012
Valmistuminen 10/2013