Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Joensuun Karsikon hypermarketin kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi

Joensuun kaupunki järjesti keväällä 2010 suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun Joensuun Karsikossa sijaitsevan vähittäiskaupan suuryksikön tontista. FCG laati Ruokakesko Oy:lle tonttia koskevan kaupallisen selvityksen sekä Joensuun kaupungin toimeksiannosta tontin asemakaavamuutoksen vaikutusten arvioinnin. Kaupallisessa selvityksessä ja vaikutusten arvioinnissa selvitettiin yhdyskuntarakenteen, kaupan ja liikenteen nykytilanne ja kehitysnäkymät Joensuun seudulla sekä arvioitiin Ruokakesko Oy:n kilpailuesityksen mukaisen vähittäiskaupan suuryksikön rakentamisen vaikutukset: yhdyskuntarakenteeseen, kauppaan ja palvelurakenteeseen, liikenteeseen ja liikkumiseen, palvelujen saavutettavuuteen, elinympäristön laatuun, maisemaan ja kaupunkikuvaan, luonnonympäristöön ja työllisyyteen sekä kuntatalouteen

Kohteen tiedot

Tilaaja Joensuun kaupunki, Ruoka-Kesko Oy
Sijainti Suomi / Joensuun kaupunki
Aloitusajankohta 10/2010
Valmistuminen 10/2011