Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Meri-Rastilan vaihtoehtotarkastelu

Osayleiskaavaehdotuksen ja vaihtoehtoisen maankäyttösuunnitelman (OURCity-hanke) vertaileva vaikutusten arviointi on laadittu Sitran toimeksiannosta osana Sitran ”From NIMBY to YIMBY – uusi paikallinen päätöksentekokulttuuri” – hanketta. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa paikallisyhteisöjen entistä helpompi ja monipuolisempi osallistuminen päätöksentekoon ja parantaa samalla toimintaympäristöä liiketoiminnan harjoittajille ja sijoittajille. Työn ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa kustannustietoa hankkeiden toteuttamisesta sekä hankkeiden ympäristöön ja asukkaisiin kohdistuvista vaikutuksista.

Kohteen tiedot

Tilaaja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra)
Sijainti Suomi / Helsinki
Aloitusajankohta 11/2012
Valmistuminen 03/2013