Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Tilkunpellon urheilupuiston yleissuunnitelman päivitys ja rakennussuunnitelma 2012-2013

Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti arvokkaan Backaksen kartanomiljöön eteläpuolelle. Alue rajoittuu lännessä Vantaanjokeen sekä Krakanojaan. Rannat ovat osa Vantaanjokilaakson kulttuurimaisemaa. Alueelle on rakennettu aiemman yleissuunnitelman pohjalta jalkapallokenttä. Tavoitteena Kartanonkosken Tilkunpellon urheilupuiston yleissuunnitelman päivityksellä on toteuttaa eri-ikäisille asukkaille ja seuroille korkeatasoiset ulkoilu- ja liikuntapaikat. Olevan jalkapallokentän eteläpuolelle sijoitetaan monikäyttökenttä, joka jäädytetään talvisin tekojääksi. Kenttien väliin sijoitetaan miniareena sekä beach volley ja beach-futis –kentät. Olevan kentän länsipuolelle sijoitetaan jalkapallokenttä. Liikuntapuistoon varataan alueet myöhemmin toteutettaville pukusuoja- ja huoltorakennuksille. Monitoimikentän eteläpuolelle sijoitetaan skeittipaikka, ulkokuntoilu ja tekniikkarata. Ulkoilureitti linjataan niittyalueille ja sen viereen varataan latuvaraus. Hulevedet ohjataan oleviin uomiin ja hulevesiä viivytetään kosteikkopainanteessa. Nykyiset niittyä kiertävät, Krakanojan uoman yläreunaa myötäilevät polut säilytetään. Maisemallisena ja kaupunkikuvallisena tavoitteena on alueen luonteen säilyttäminen mahdollisimman avoimena. Tavoitteena on myös puistomainen ja yleisilmeeltään huoliteltu ulkoilu-, liikunta- ja lähivirkistysalue. Teknisinä tavoitteina on saada toimivat ja teknisesti laadukkaat harrastustoimintaan tarkoitetut kentät ja suorituspaikat. Kenttien ja koko alueen tulee olla turvallisia ja helposti kunnossapidettäviä.

Kohteen tiedot

Tilaaja Vantaan kaupunki
Sijainti Suomi / Vantaa
Aloitusajankohta 05/2012
Valmistuminen 10/2013