Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Viherkerroinmenetelmän laatiminen Helsingin kaupungille

Viherkerroinhankkeen tavoitteena on luoda suomalainen versio viherkerroinmenetelmästä, jonka avulla voidaan arvioida ja kehittää tapaa rakentaa tiivistä kaupunkirakennetta, joka on ilmastomuutokseen sopeutunutta, vehreää ja luo sosiaalisia arvoja pihaympäristöihin. Hanke on osa Helsingin ympäristökeskuksen ILKKA- eli Ilmastonkestävä kaupunki – työkaluja suunnitteluun kokonaisuutta. Työ laadittiin yhteistyössä Eero Paloheimo Ecocity Ltd Oy:n kanssa. Työn laatimisen lähtökohtina olivat ulkomaiset esimerkit ja niiden kehittäminen Helsinkiin soveltuvaksi työkaluksi. Suunnittelijoiden, lupaviranomaisten, rakennuttajien ja kunnossapitäjien haastattelut antoivat pohjan paikallisille painotuksille. Menetelmässä kirjattavia elementtejä ovat mm. kasvillisuus, pinnoitteet sekä hulevesien hallintaan liittyvät ratkaisut. Elementtejä ja niiden vaikutuksia työkalun minimi- ja tavoitetasoihin tutkittiin mallipihojen avulla. Työkalua esiteltiin ja koekäytettiin työpajassa, jotta siitä saataisiin mahdollisimman helppokäyttöinen ja suunnittelua hyvin palveleva.

Kohteen tiedot

Tilaaja Helsingin kaupunki
Sijainti Suomi / Helsinki
Aloitusajankohta 04/2013
Valmistuminen 09/2013