Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Lappfjärdin ja Lakiakankaan tuulivoimapuistot - YVA

Tuulivoimahanke muodostuu kahdesta lähekkäin sijoittuvasta tuulivoimapuistoalueesta. Lappfjärdin tuulivoimapuiston suunnittelualue sijaitsee noin yhdeksän kilometrin päässä Kristiinankaupungin keskustasta kaakkoon ja on pinta-alaltaan noin 49 km2. Alueesta suurin osa sijaitsee Kristiinankaupungissa. Lakiakankaan tuulivoimapuiston suunnittelualue sijoittuu noin kilometrin Lappfjärdin tuulivoimapuiston itäpuolelle ja on pinta-alaltaan noin 45 km2. Lakiakankaan alue sijoittuu pääosin Isojoen kunnan alueelle. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu nollavaihtoehdon ohella neljää tuulivoimapuistovaihtoehtoa. Tuulivoimapuisto muodostuu hankkeen vaihtoehdoista riippuen noin 20-100 voimalasta, jotka ovat yksikköteholtaan 3 MW. Tuulivoimalan tornin korkeus on noin 140 metriä ja kokonaiskorkeus roottorin lavan kanssa enintään 205 metriä. Lisäksi on tarkasteltu sähkönsiirtovaihtoehtoja. Maisemavaikutusten arvioinnissa on käytetty apuna FCG:ssä laadittuja näkyvyysanalyysejä ja valokuvasovitteita.

Kohteen tiedot

Tilaaja CPC Finland Oy
Sijainti Suomi / Kristiinankaupunki
Aloitusajankohta 11/2011
Valmistuminen 04/2013