Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

PYLL-analyysit (Potential Years of Life Lost) kunnittain ja kaupunginosittain

PYLL-indeksi (Potential Years of Life Lost) eli ennenaikaisesti menetettyjen elinvuosien indeksi, on kansainvälisesti laajasti käytetty hyvinvoinnin ja terveyden mittari.

PYLL kuvaa ennen 70 ikävuotta menetettyjen elinvuosien lukumäärää väestössä 100 000 asukasta kohti. Se korostaa nuorella iällä tapahtuvien kuolemantapausten merkitystä niiden kuolinsyiden osalta, jotka Maailman Terveysjärjestö (WHO) on luokitellut ehkäistävissä tai hoidettavissa olevina kuolinsyinä.

PYLL-mittari tuo esiin suurimmat ongelmat ja sairausryhmät, jotka vaikuttavat kunnan hyvinvointiin negatiivisesti. Tulosten avulla pystytään käynnistämään ehkäiseviä interventioita eri syistä johtuvia enneaikaisia kuolemia vastaan, ja kohdistamaan toimenpiteet painoarvoltaan merkittävimpiin ongelmiin.

Eri sidosryhmät ovat merkittävässä asemassa tulosten tulkinnassa ja käytännön toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Onnistunut tulos on kunnan tai alueen kannalta sitä taloudellisempi ja parempi, mitä tiiviimmin eri sidosryhmät ovat mukana prosessissa. PYLL on käytännön työhön sopiva ja nopea työkalu suunniteltaessa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kunnan taloutta.

Projekteissa käydään läpi:
1. Kohdeväestön ehkäistävissä olevien ennenaikaisten kuolinsyiden tilastollinen analyysi
2. Kirjallinen lausunto kohdeväestön terveydentilasta ehkäistävissä olevien ennenaikaisten kuolemien aiheuttamien syiden valossa
3. Tulosten tulkinta- ja toimenpiteiden suositusseminaari
4. Toimenpiteiden arviointi
5. Paikallishallinnon ja politiikan sitouttaminen
6. Interventioiden suunnittelu

Lisätietoja

2013 tehdyt selvitykset:
Lahden kaupunki kaupunginosittain
Kouvolan kaupunki kaupunginosittain
Mikkeli kaupunginosittain ja ympäristökunnittain

2014 tehdyt selvitykset:
Turun kaupunki kaupunginosittain

2015 meneillään olevat selvitykset:
Päijät-Hämeen kunnat
Lhden kaupunki terveysasemittain ja kaupunginosittain

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Useita
Sijainti Suomi
Aloitusajankohta 01/2013
Valmistuminen 09/2015