Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimukset

Kirjekyselyssä pääpaino on asukkaiden kuntapalveluja ja hallintoa koskevien mielipiteiden selvittämisessä. Raportissa vertaillaan eri kuntien tuloksia keskenään ja myös aikaisempien tutkimusten tuloksiin.

Tulosten mukaan asukkaat ovat tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin, juomaveden laatuun, alueen turvallisuuteen, äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä pelastustoimintaan. Vähiten tyytyväisiä ollaan kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin, kunnan talousasioiden hoitoon, toimeentulotukiasioihin, luottamushenkilöiden toimintaan sekä hammaslääkäripalveluihin.

Kohteen tiedot

Tilaaja Useita kuntia
Sijainti Suomi
Aloitusajankohta 01/2007
Valmistuminen 12/2013