Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Taskilan jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus, Oulu

Suunnittelu-uramme Taskilassa alkoi 2002, kun Oulun Vesi tilasi FCG:ltä typenpoistoselvityksen laitoksen kapasiteettiongelman ratkaisemiseksi. Selvityksessä tarkasteltiin eri tehostusvaihtoehtoja ja todettiin kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi ratkaisuksi rakentaa uusi aktiivilietelaitos ennen aikaisemmin toteutettua biologista suodatinlaitosta.

Normaalikuormitteinen kaksilinjainen aktiivilietelaitos otettiin käyttöön vuoden 2004 lopussa, minkä jälkeen biologisen suodattimen toiminta muutettiin jälkisuodattimeksi. Vuoden 2007 alussa alkoivat 70 %:n kokonaistypenpoistoon tähtäävät laajennustoimet, joissa nykyiset ilmastusaltaat muutettiin DN-prosessiksi, rakennettiin kolmas aktiivilietelinja sekä toteutettiin metanolinsyöttö jälkisuodattimiin. Uusimpana vaiheena on kasvaneen kapasiteetin vaatiman laajennusosan toteutus kalvosuodatukseen perustuvana niin sanottuna MBR (Membrane BioReactor) -prosessina. Laajennus toteutetaan vuoden 2018 aikana

Tutustu kohteeseen videolla:
https://www.youtube.com/watch?v=diQvipAGdIE&feature=youtu.be

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Oulun Vesi
Sijainti Suomi / Oulu
Valmistuminen 12/2018