Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Naantalin yleiskaavan liikennesuunnittelu

Työssä kuvataan yleiskaava-alueen nykyinen liikennejärjestelmä ja nykyisen liikenneverkon ongelmakohtia ja kehittämistarpeita selvitetään yleiskaavallisessa laajuudessa. Joukkoliikenteen osalta esitetään kaava-alueen joukkoliikenteen palvelutaso vuorotarjonnan osalta.

Osayleiskaavan liikenteellisessä suunnittelussa liikenneturvallisuus sekä saavutettavuus huomioidaan. Tavoitteet ja maankäytön muutoksista syntyvät liikenteelliset tarpeet pyritään selvittämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ne voidaan kaavaratkaisussa huomioida toimintojen sijoittumisen sekä liikenneverkon jäsentelyn kautta. Kaavoitusvaiheessa luodaan edellytykset hyvän ja toimivan yhdyskunta- ja palveluverkon aikaansaamiseksi kävelylle ja pyöräilylle.

Kohteen tiedot

Tilaaja Naantalin kaupunki
Sijainti Suomi / Naantalin kaupunki
Aloitusajankohta 02/2014
Valmistuminen 12/2014