Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Humppilan Outlet-kylän liikennesuunnittelu

Humppilan Outlet-kylä sijaitsee valtatien 2 varrella eritasoliittymän läheisyydessä. Suunnitelma laadittiin alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaava mahdollistaa alueella 9200 kerrosneliömetriä myymälätiloja. Suunnitelmassa arvioitiin asemakaavan vaikutukset liikennemääriin ja sitä kautta liikenteen toimivuuteen olemassa olevalla sekä suunnitellulla liikenneverkolla ja esitettiin toimenpiteet liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi.

Kohteen tiedot

Tilaaja Humppilan kunta
Sijainti Suomi / Humppilan kunta
Aloitusajankohta 06/2013
Valmistuminen 10/2014