Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Maankäytön ja raideliikenteen konsultointi MARAMAL

(Yhteistyössä Strafica Oy:n ja Kaupunkisuunnittelu TA Oy:n kanssa)

Työssä koottiin 14 Helsingin seudun kunnan maakunta-, yleis- ja asemakaava-aineisto tietokannaksi, jota hyödynnettiin arvioitaessa seudun odotetun väestönkasvun jakautumista. FCG kehitti työtä varten työtavan, jolla kaava-aineistoa ja nykyistä väestön jakautumista hyväksikäyttäen voidaan projisoida tuleva väestönkehitys seudulle ja arvioida sen vaikutuksia eri näkökulmista, mm. julkisen liikenteen järjestämisen kannalta. FCG vastasi myös HLJ 2011:n vaikutusten arvioinnin (SOVA) maankäytön osiosta.

Kohteen tiedot

Tilaaja Helsingin seudun liikenne HSL
Sijainti Suomi / Helsinki / Helsinki
Aloitusajankohta 10/2010
Valmistuminen 12/2011