Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Tornion kaupungin kasvualueiden yhdyskuntatalousselvitys

Työn tarkoituksena oli arvioida ja vertailla kahdeksan Tornion yleiskaavan kasvualueen käyttöönoton vaikutuksia kaupungin ja asukkaiden talouteen sekä liikkumisesta aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin.

Työn ensisijaisena tarkoituksena oli tuottaa kustannustietoutta eri alueiden toteuttamisesta ja käytöstä johtuen, joka luonnollisesti osaltaan vaikuttaa alueiden toteuttamisjärjestykseen. Lisäksi tarkastellaan alueiden laadullisia ominaisuuksia kuten palvelujen saavutettavuutta, asuinympäristön viihtyisyyttä ja liikenneverkon toimivuutta. Tarkastelualueina ovat Kaakamoniemi, Vojakkala, Metsola, Färinmäki, Trukkilanmäki, Pihlajasaari, Hol-mankoski/Ainolanvainio ja Kyläjoen koulun ympäristö. Lisäksi selvitetään vertailualueena olevan Kivirannan asuinalueen rakentamattomien tonttien käyttöönoton vastaavat vaikutukset.

Kohteen tiedot

Tilaaja Tornion kaupunki
Sijainti Suomi / Tornion kaupunki
Aloitusajankohta 06/2011
Valmistuminen 10/2011