Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

110- ja 20 kV:n kaapeleiden reitin suunnittelu ja ympäristöselvitys välillä Taulumäki - Holsti

Kaapelireitin pituus Taulumäellä sijaitsevasta Kankaankadun päätepylväältä Holstin sähköasemalle on noin 650 m. Reitti kulkee rakennetussa kaupunki-ympäristössä ja ylittää Tourujoen kanavan sekä alittaa Nelostien ja Vapaaherrantien suojaputkissa.

FCG:n toimeksiantoon kuului kaapelireitin vaihtoehtojen tutkiminen, valitun reitin ympäristöselvityksen tekeminen, tarvittavat maaperätutkimukset ja rakennussuunnitelmien laatiminen. Suunnittelun yhteydessä oltiin myös yhteydessä kaikkiin sidosryhmiin joita reitin toteuttaminen koski. Kaapelireitin suunnitelmat ja siihen liittyvät asiakirjat laadittiin niin että tilaaja pystyi niiden avulla kilpailuttaa ja toteuttaa kaapelireitin rakentamisen.

• reitin vaihtoehtotarkastelu
• ympäristöselvitysraportti
• maaperätutkimukset
• kaapelisillan rakennesuunnittelu
• Nelostien alitussuunnitelmat
• kaapelireitin rakennussuunnitelmat
• määrälaskenta ja kustannusarvio

Kohteen tiedot

Tilaaja JE-Siirto Oy
Sijainti Suomi / Jyväskylä
Aloitusajankohta 10/2014
Valmistuminen 11/2014