Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Vääräjärven kaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu

Vääräjärven asemakaava-alue sijaitsee Jyväskylän Huhtasuolla. Alue on erittäin jyrkkäpiirteistä kallioista rinnettä joka laskee Vääräjärveen. Katumetrejä alueella on noin 2 km ja vesihuoltolinjoja 2,7 km. Katujen ja tonttien korkeusasemien yhteensovittaminen oli hankkeessa tärkeässä roolissa.

FCG:n toimeksiantoon kuului alueen katu- ja vesihuollon yleissuunnitelmat sekä kunnallistekniikan rakennussuunnitelmien laatiminen. Alueen kalliopinnoista laadittiin 3D-malli tehtyjen kairausten ja maatutkaluotausten perusteella. Mallia hyödynnettiin suunnittelussa sekä massalaskennassa.

• yleissuunnittelu
• katusuunnittelu
• vesihuollon suunnittelu
• kaukolämpö
• työmaapalvelu ja massalaskenta

Kohteen tiedot

Tilaaja Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy
Sijainti Suomi / Jyväskylä
Aloitusajankohta 09/2008
Valmistuminen 12/2009