Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Nova Schola Finlandia -kehittämisverkosto

Nova Schola Finlandia on koulujen oppimisympäristöjen kehittämishanke opetussuunnitelman perusteista moderniin koulurakentamiseen.

Innovatiivisten oppimisympäristöjen ja koulurakennusten suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät tietoa ja ymmärrystä oppimisen ekologiasta ja luovista oppimisympäristöistä. Nova Schola Finlandia –hanke muodostuu neljästä keskeisestä koulun ulottuvuudesta: oppimisesta, opetussuunnitelmasta, oppimisympäristöistä ja teknologiasta ja koulurakennuksista. Hankkeessa luomme yhteyden näiden toisiinsa kiinteästi yhteydessä olevien oppimisen menestystekijöiden välille. Päämääränä on kansallisesti innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäminen. Hankkeessa työskennellään vertaisverkostoissa, joissa vaihdetaan osaamista, kehittämisideoita ja kokemuksia oppimisympäristöjen kehittämisestä. Siksi hanke on tarkoitettu sekä opetustoimen että tilapalveluiden edustajille.

Nova Schola Finlandia –hankkeen tavoitteena on parantaa oppimistuloksia opetuksen monipuolistamisen, koulun toimintatapojen ja pedagogisten ratkaisujen kehittymisen myötä. Modernit oppimisympäristöt ja koulutilat luovat edellytykset kouluviihtyvyyden ja motivaation kasvulle ja sitä kautta oppimisen monipuolistumiselle. Oppimisympäristöjen ja koulutilojen kehittäminen mahdollistavat tilojen monikäyttöisyyden ja kustannussäästöjen muodostumisen.

Lisätietoja

Hankkeessa on mukana seuraavat kunnat: Lahti, Laukaa, Oulu, Parkano, Raahe, Tyrnävä ja Vantaa.

Hankkeen ensimmäinen vaihe ajoittuu ajalle 1.3.2015 – 30.6.2016.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Useita
Sijainti Suomi
Aloitusajankohta 03/2015
Valmistuminen 06/2016