Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Hämeenlinnan seudullinen ateriapalveluiden yhteistyöselvitys

Selvitystyö kuvasi alueellisen ateriapalveluiden tarjonnan sekä kehittämistarpeet asiakasryhmittäin, jotta kustannuksia ja investointitarpeita voidaan tarkastella yli kuntarajojen.

Hämeenlinnan seudullisella ateriapalveluiden yhteistyöselvityksellä (6 kuntaa ja niistä yksi yhtiö ja sairaanhoitopiiri) saatiin tieto selvitysalueen tuotantokeittiöiden määrästä, tuotantokapasiteetista nykyisin ja maksimissaan sekä rakennusten iästä ja peruskorjaustarpeesta. Tuotantokeittiöistä syntyi myös yhtenäinen vertaileva tieto kiinteistöjen kunnosta. Lisäksi selvityksessä vertailtiin tuotantokeittiöiden henkilöstömäärää ja eri asiakasryhmille (hoiva/sairaala/koulu ja päiväkoti) tuotettujen ruokapalveluiden määrää ja hintaa.

Edellä kuvattujen tietojen pohjalta pystytään tuotantoa optimoimaan asiakasryhmäkohtaisesti lisäämällä yhteistyötä yli kuntarajojen ja hyödyntämällä olemassa olevaa tuotantokapasiteettia. Tuotantoa on mahdollista tehostaa ja ateriahintoja laskea, mikäli valmistuskapasiteettia ja henkilöstöresursseja tarkastellaan kokonaisuutena sekä hyödynnetään volyymietuja. Investointitarpeita voidaan suunnitella selvitysalueen koko tuotantokapasiteetin näkökulmasta ja välttyä turhilta uusinvestoinneilta. Osaamisen ja kehityspotentiaalin hyödyntäminen alueella auttaa varmistamaan jatkossa laadukkaat ja asiakaslähtöiset ateriapalvelut.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Hämeenlinnan kaupunki, Riihimäen kaupunki, Janakkalan, Lopen, Hausjärven ja Hattulan kunnat
Aloitusajankohta 02/2015
Valmistuminen 05/2015