Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Palveluverkkoselvitys

Lohjan kaupungin palveluverkkotyön konsultointiapu

Tulevaisuuden palvelutarve ja toimintaympäristö analysoitiin neljää eri väestötrendiä käyttämällä. Talouden kestävyysvajetta tarkasteltiin yksityiskohtaisesti kymmenen vuoden aikaperspektiivillä. Tarvittavat tehostamistoimenpiteet tai mahdolliset resursointilisäykset kohdistettiin jokaiselle palvelulle huomioiden tulevaisuuden palvelutarve sekä säästöpotentiaali, joka saatiin kuntavertaisarviointien perusteella.
Toimenpiteiden järkevyyttä ja riittävyyttä analysoitiin kriittisesti ja niitä verrattiin tavoiteltavaan kustannuskehykseen.

Jatkotyöskentelyssä kuntalaisen saamat palvelut, tuotantotapatarkastelut, henkilöstön yhteiskäyttö, henkilöstöpoistuma sekä toimintamallien kehittäminen ovat valmistelussa.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Lohjan kaupunki
Aloitusajankohta 03/2015
Valmistuminen 03/2016