Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Kunta elinvoiman johtajana verkostoprojekti

Kunta elinvoiman johtajana oli työpajojen, teemaseminaarien ja vertaistyöskentelyn varaan rakentuva kuntien sekä Suomen Kuntaliiton ja kuntaliiton yhtiön FCG konsultoinnin yhteinen kehittämisprojekti.

Projekti tuki kunnan kykyä tunnistaa elinvoiman parantamisen mahdollisuuksia ja omia vahvuuksia. Paikkakunnan elinvoiman jatkuva kehittäminen edellyttää päätöksenteko- ja toimeenpanokykyä eli elinvoiman johtajuutta.
Verkostoprojekti mahdollisti ajatusten- ja kokemustenvaihdon, vertailukehittämisen, saman tyyppisten kuntien edustajien kanssa, mikä antaa perspektiiviä oman tilanteen tarkasteluun. Hyöty työskentelystä oli sitä suurempi, mitä aktiivisemmin siihen osallistuttiin. Projektilla mahdollistettiin myös elinvoiman johtamisessa tarvittavan vuorovaikutuksen lisäämistä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kesken.
Hankkeessa mukana yhteensä seitsemän kuntaa ja kaupunkia; Janakkala, Kouvola, Kerava, Keuruu, Kuusamo, Pori ja Ähtäri.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Hanke toteutettiin vuosien 2014 ja 2015 aikana ja se koostuu seuraavista toteutusosista:
• Elinvoiman nykytilan kartoituskysely ja raportointi
• Kaksi teemaseminaaria ja loppuseminaari
• Kolme kuntakohtaista työpajaa kunnan kehittämistarpeiden mukaisista teemoista
• Kuntien ja kaupunkien elinvoiman kehittämisen ja organisoinnin vertailukeskustelu
• Elinvoiman teemaan liittyvä tutkimusmateriaali

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Useita
Sijainti Suomi
Aloitusajankohta 01/2014
Valmistuminen 12/2015