Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Ikäihmisten palvelujen palvelurakenteen nykytila

Työn tarkoituksena oli selvittää ikäihmisten palvelujen palvelurakenteen nykytila Seinäjoella RAVA-toimintakykymittaria hyödyntäen.

FCG Konsultointi Oy:n konsultit toteuttivat toimintakykyarvioinnin sen perusteella, millaiseksi hoitajat kuvasivat asiakkaiden toimintakyvyn. Kaikki alueen yli 65-vuotiaat säännöllisen hoidon piirissä olevat ikäihmisten toimintakyky arvioitiin RAVA-mittarin avulla. Aineiston analyysissa kartoitettiin, minkä kuntoisia henkilöitä hoidetaan eri asumismuodoissa/ hoidonportaissa. Asiakas sai tietoa siitä, hoidetaanko alueen ikäihmiset heille sopivimmassa, oman toimintakykynsä edellyttämässä paikassa. Konsultit tekivät ehdotuksen jatkotoimenpiteistä, joiden avulla palvelurakennetta saataisiin muokattua enemmän voimassa olevien Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antamien palvelurakennesuositusten mukaiseksi.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Seinäjoen kaupunki
Sijainti Suomi / Seinäjoki
Aloitusajankohta 04/2013
Valmistuminen 10/2013