Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Ikäihmisten palvelujen palvelurakenteen nykytila

Työn tarkoituksena oli selvittää ikäihmisten palvelujen palvelurakenteen nykytila Juankoskella RAVA-toimintakykymittaria hyödyntäen.

FCG Konsultointi Oy:n konsultit arvioivat kaikkien juankoskelaisten yli 65-vuotiaiden säännöllisen hoidon piirissä olevien ikäihmisten toimintakyvyn RAVA-mittarin avulla.
Arviointi toteutettiin ikäihmisiä hoitavien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kuvauksien perusteella. Aineiston analyysissa kartoitettiin, minkä kuntoisia henkilöitä hoidetaan eri asumismuodoissa/ hoidonportaissa. Asiakas sai tietoa siitä, hoidetaanko alueen ikäihmiset heille sopivimmassa, oman toimintakykynsä edellyttämässä paikassa. Konsultit tekivät ehdotuksen jatkotoimenpiteistä, joiden avulla palvelurakennetta saataisiin muokattua enemmän voimassa olevien Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antamien palvelurakennesuositusten mukaiseksi.

Yhteyshenkilöt

Kohteen tiedot

Tilaaja Juankosken kaupunki
Sijainti Suomi / Juankoski
Aloitusajankohta 12/2013
Valmistuminen 03/2014