Tutustu osaamiseemme referenssiemme kautta

Referenssihaku

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri rakennuttaminen

Ypäjän jätevedenpuhdistamon ja Loimaan jätevedenpuhdistamon välille rakennettavan siirtoviemärilinjan kilpailuttaminen, valvonta ja turvallisuuskoordinaattoritoiminta.

Linja rakennettiin Ypäjän jätevedenpuhdistamon ja Loimaan jätevedenpuhdistamon
välille. Rakennettavalla siirtoviemärillä pumpataan Ypäjän puhdistamon jätevedet Loimaan puhdistamolle ja Ypäjän vanha puhdistamo poistui käytöstä. Samassa yhteydessä rakennettiin kuntien välille varavesiyhteys.

Työ sisälsi linjojen rakentamisen kilpailuttamisen kahtena urakkana ja pumppaamoiden hankinnan kilpailutuksen sekä rakentamisen ja pumppaamoasennusten valvonnan. FCG vastasi hankkeen turvallisuuskoordinaattorin tehtävistä. Hanke sai 50% rahoitusta ELY-keskukselta ja valvojan tehtäviin sisältyi seurantaryhmän palavereihin osallistuminen ja loppuraportin laadinta.

Pumppaamoiden kilpailutuksessa yhtenä vertailuun vaikuttavana tekijänä oli pumppaamoiden energiankulutus.

Asiakkaalle tarjottujen palvelujen kuvaus

Ypäjä-Loimaa siirtoviemärin ja varavesiyhteyden rakentamisen kilpailuttaminen ja valvonta sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Kohteen tiedot

Tilaaja Ypäjän kunta
Sijainti Suomi / Ypäjä
Aloitusajankohta 08/2014
Valmistuminen 12/2016